Bezpečnost potravin

Zpřísnění limitů pro patulin a ochratoxin v EU

Vydáno: 21. 8. 2003
Autor:

Nové nařízení EU č. 1425/2003, kterým se mění nařízení 466/2001 ohledně patulinu.

Od 1. listopadu 2003 má vstoupit v platnost nové nařízení EU č. 1425/2003 (publikováno v OJ L 203, 12.08.2003, s.1) s limity patulinu, o nichž bylo s konečnou platností rozhodnuto po vyjádření Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Kvalifikovanou většinou bylo schváleno, že maximální hladina patulinu v ovocných šťávách (a např. v cidru) může být 50 μg/kg, v tužších výrobcích jako jablečný kompot a dřeň 25 μg/kg a v dětské výživě (jablečná šťáva, kompot, dřeň) jen 10 μg/kg.
V souvislosti s tím je vydána i směrnice č. 2003/78 týkající se odběru vzorků a analytických metod pro stanovení patulinu.

Vedle toho se Komise EU snaží prosadit limit pro ochratoxin A v některých výrobcích. Pro praženou kávu je navrženo 3 až 4 μg/kg , avšak budou nutné další konzultace. Při přísné kontrole by se tak postihovala ekonomika třetího světa. V rozpustné kávě má být limit 6 až 8 μg/kg, ve stolních vínech 2 μg/kg, v hroznové šťávě 1 až 2 μg/kg, v rozinkách a sultánkách 5 μg/kg, ale v korintkách 10 μg/kg. Koncem roku mají být revidovány limitní množství ochratoxinu A v rozinkách a v zelené a pražené kávě a kávových výrobcích.

Dále Komise navrhuje jako limitní hodnotu pro aflatoxin B1 5 μg/kg a pro veškeré aflatoxiny 10 μg/kg, a sice pro kukuřici určenou k třídění nebo jinému fyzikálnímu ošetření před konzumací nebo před použitím jako složky potravin. Kvůli notifikaci WTO byly tyto hodnoty schváleny Stálým výborem pro potraviny.

EU Food Law, 2003, č. 140, s. 4-5
EU Food Law, 2003, č. 142, s. 17