Bezpečnost potravin

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2022

Vydáno: 21. 3. 2023
Autor: SZPI

Foto: Shutterstock

Zpráva SZPI – Pravidelné sledování cizorodých látek v potravních řetězcích umožňuje získat přehled o zatížení zemědělského a potravinářského průmyslu kontaminujícími látkami.

Zpráva za rok 2022 formou tabulek a grafů doplněných o krátké zhodnocení dává informaci o úrovni výskytu jednotlivých kontaminantů a reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu. Výsledky analýz jsou ukládány do centrální databáze informačního systému KOPR SZPI, který umožňuje jejich zpracování a výstup ve formě excelových nebo pdf souborů.

Obsah

 1. Úvod
 2. Přehled zjištěných výsledků v roce 2022
  2.1.       Dětská výživa
  2.2.       Ovoce, zelenina, houby, skořápkové plody
  2.3.       Brambory a výrobky z brambor
  2.4.       Obilniny a výrobky z obilnin
  2.5.       Pekařské výrobky
  2.6.       Nápoje
  2.7.       Masné a rybí výrobky
  2.8.       Koření, káva, čaj
  2.9.       Lihoviny
  2.10.     Víno
  2.11.     Oleje, olejnatá semena, luštěniny
  2.12.     Ochucovadla
  2.13.     Doplňky stravy
  2.14.     Čokoláda, kakao
  2.15.     Těstoviny
  2.16.     Biopotraviny
 3. Závěr
 4. Přílohy


Zdroj: SZPI