Bezpečnost potravin

Zpráva o výskytu salmonely ve skořápkových vejcích ve Velké Británii

Vydáno: 24. 3. 2004
Autor:

FSA zveřejnil výsledky šetření výskytu salmonely ve skořápkových vejcích získaných z různých produkčních systémů a prodávaných v obchodech po celé Velké Británii.

Britský Úřad pro potravinové standardy (FSA) zveřejnil výsledky šetření výskytu salmonely ve skořápkových vejcích produkovaných ve Velké Británii. Šetření bylo prováděno po dobu pěti měsíců, od března do července 2003 a zahrnovalo vejce od slepic z klecových chovů, s volným výběhem, chovaných na podestýlce a na ekologických farmách. Kachní a křepelčí vejce do výzkumu nebyla zahrnuta. Šetření ukázalo, že v roce 2003 byl výskyt salmonely ve slepičích vejcích produkovaných v celé Velké Británii 0,34 % (devět ze 4 753 vzorků, z nichž každý obsahoval šest vajec). Všechny vzorky pozitivní na salmonelu byly z vaječných skořápek, což dokazuje důležitost správné hygieny při manipulaci se skořápkovými vejci. Žádné významné statistické rozdíly ve výskytu salmonely nebyly zjištěny ani v jednotlivých oblastech nákupu (Anglie, Wales, Skotsko a Severní Irsko), ani mezi různými produkčními systémy, ani v závislosti na tom, zda se jedná o „Lion Quality Code“ vejce produkovaná podle zásad správného chovu nebo nikoli (Lion Quality Code of Practice znamená, že vejce byla produkována postupem podle standardu, který vyžaduje povinnou vakcinaci proti salmonele u všech kuřat, dokonalou vysledovatelnost vajec, označení datem spotřeby na skořápce i obalu a hygienickou kontrolu na farmě a v balírnách). Podstatnější statistické rozdíly ale byly zjištěny mezi způsobem prodeje. Vyšší výskyt salmonelou kontaminovaných vajec byl zjištěn při nákupu v menších obchodech než ve velkých. V porovnání s údaji získanými při šetření prováděném pouze v Anglii v letech 1995/96 se v roce 2003 snížil výskyt S. enteritidis PT4 (nejčastěji spojovaná s vejci a alimentárním onemocněním) u vzorků vajec z 0,58 % na 0,11 %.  Více informací na adrese
http://www.foodsafetytoday.com