Bezpečnost potravin

Zpráva o reziduích ve Velké Británii

Vydáno: 23. 10. 2004
Autor:

Nepřípustná rezidua byla zjištěna jen u 0,7 % vzorků potravin. Limit byl překročen u anorganického bromidu nebo methamidophosu a dalších pesticidů v salátu, a také u DDT v rybách.

Zpráva Výboru pro rezidua pesticidů ve Velké Británii za rok 2003 informuje o výsledcích analýzy více než 4 000 vzorků dovezených i domácích potravin různých druhů (v různé formě zpracování), které byly odebírány nejen v maloobchodní síti, ale i v přístavech, ve velkoobchodech a meziskladech. Pouze 0,7 % výrobků překročilo stanovené maximální hodnoty reziduí pesticidů, což je výsledek na úrovni posledních let. Příznivé je, že se zvyšuje podíl výrobků zcela prostých reziduí (75 % proti 70 % z r. 2002). Zcela bez reziduí byly: květák, dýně, zmrazená karotka, jablečná šťáva, kojenecká výživa, masová paštika, vepřové a šunka nebo krevety.
Závady
Listový salát z Velké Británie obsahoval anorganický bromid v množství téměř 5,5krát vyšším než je stanovený limit pro děti od 4 do 6 let (podle předpisu „England and Wales SI 1999 No. 3483“). Pokud jde o anorganický bromid, předpokládá se jeho postupné vyřazení (do r. 2005) kvůli negativnímu vlivu na ozónovou vrstvu. Velká Británie však žádá pro některé plodiny výjimku proto, že neexistuje alternativa.
V některých balených listových salátech bylo nalezeno několik pesticidů (až šest), salát ze Španělska obsahoval pesticid methamidophos v množství 14krát převyšujícím limit (limit pro salát je 0,2 mg/kg – směrnice ES 90/642 i česká vyhláška 158/2004 Sb.).
V některých vzorcích ryb z akvakultur byla zjištěna značná kontaminace perzistentními pesticidy jako je DDT (přestože DDT se nepoužívá od počátku 80. let).
Od r. 1989 se snižuje výskyt organofosforových insekticidů v karotce, u špenátu se nevyskytl žádný případ organofosforového insekticidu methomyl (stejně jako v r. 2002).
Zprávu lze najít na této adrese.
EU Food Law, 2004, č. 182, s. 9