Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2007

Vydáno: 12. 8. 2008
Autor:

Zpráva MZe ČR shrnující činnost systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF).

Odbor bezpečnosti potravin Úřadu pro potraviny MZe ČR pravidelně od roku 2005 vydává zprávu o činnosti systému RASFF v ČR. Zpráva obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti systému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček. Zpráva za rok 2007 je k dispozici v příloze.

 

Obsah zprávy:

Úvod

Kategorie oznámení

Principy fungování RASFF v ČR

Schéma fungování RASFF v ČR

Statistika oznámení v roce 2007

Oznámení přijatá systémem RASFF v ČR

Oznámení odeslaná systémem RASFF v ČR týkající se kontroly trhu

Oznámení odeslaná systémem RASFF v ČR týkající se kontroly dovozu

Oznámení týkající se ČR rozdělená dle typu nebezpečí

Oznámení týkající se třetích zemí

Závěr

Toxikologický slovníček

Přílohy

 

Příloha: Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2007 (pdf, 5,1 MB, 38 stran)

 

Zdroj: MZe ČR