Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zpráva EU o sledování TSE v roce 2019 do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Zpráva EU o sledování TSE v roce 2019

Vydáno: 19.11.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
EFSA vydal souhrnnou zprávu o výskytu přenosných spongiformních encefalopatií v roce 2019.


Foto: Shutterstock

Dne 17. listopadu 2020 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) souhrnnou zprávu Evropské unie o sledování (surveillance) přítomnosti přenosných spongiformních encefalopatií (transmissible spongiform encephalopathy, TSE) v roce 2019.

Přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) jsou skupinou neurodegenerativních onemocnění, která postihují lidi i zvířata; a vždy jsou fatální.

Zpráva poskytuje výsledky dat shromážděných v roce 2019 všemi členskými státy EU, Islandem, Černou Horou, Severní Makedonií, Norskem, Srbskem a Švýcarskem.

Hlavní zjištění jsou následující:

  • v EU nebyly hlášeny žádné případy klasické BSE (bovinní spongiformní encefalopatie, lidově nemoc šílených krav) u skotu (z 1 150 388 testovaných zvířat). Bylo hlášeno sedm případů atypické BSE: 6 typu H a 1 typ L;
  • V EU bylo hlášeno 997 případů klusavky u ovcí (z 338 098 testovaných) a 390 případů u koz (ze 143 529 testovaných);
  • Ve Švédsku byly u divokých losů hlášeny tři případy chronického chřadnutí (chronické chřadnutí jelenovitých, chronic wasting disease, CWD) (z 7 980 jelenovitých testovaných členskými státy).

 

Evropská komise a členské státy EU přijaly již před lety řadu opatření k omezení rizika TSE v EU a existuje mnoho právních předpisů na ochranu lidí a zvířat před těmito chorobami. Všechna opatření EU týkající se TSE u zvířat jsou konsolidována v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií.

Další podrobné informace o tomto onemocnění a jeho historii lze najít na adrese:
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/transmissible-spongiform-encephalopathies-tses

Vlastní souhrnnou zprávu Evropské unie o sledování (surveillance) přítomnosti přenosných spongiformních encefalopatií v roce 2019 lze najít na této adrese:
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6303

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021