Bezpečnost potravin

Zpráva EFSA a ECDC o zoonózách za rok 2011

Vydáno: 10. 4. 2013
Autor: berankova1

Infekční onemocnění způsobené bakteriemi Campylobacter a E. coli narůstají, zatímco případů nákaz bakterií Salmonella ubývá.

Kampylobakteriózy zůstávají nejčastěji hlášenými zoonotickými onemocněními u lidí, s kontinuálním nárůstem hlášených případů za posledních 5 let. Stejný trend je u hlášených případů nákaz lidí bakterií Escherichia coli produkující verocytotoxin (VTEC/STEC), které také narůstají od roku 2008 a bylo jich ještě více díky epidemii v létě roku 2011.
Případů nákaz bakterií Salmonella stále ubývá, jejich počet se snižuje již sedmým rokem.
Toto jsou hlavní zjištění pravidelné roční zprávy o zoonózách a nákazách šířících se z potravin v Evropské unii za rok 2011, předložené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Dobrou zprávou je pokračující pozitivní trend  redukce případů nákaz bakterií  Salmonella u lidí a drůbeže. Avšak nárůst případů onemocnění vyvolaných bakterií Campylobacter a VTEC zdůrazňuje stálou potřebu monitorování a kontroly  přítomnosti těchto bakterií v potravním řetězci za účelem snížení rizik expozice lidí“, řekl Pia Makela, ředitel útvaru biologického monitoringu Úřadu EFSA.

Johan Giesecke, vedoucí ECDC dodal: „Musíme zůstat bdělí a pokračovat v posilování naší spolupráce se všemi významnými partnery zahrnutými v prevenci a kontrole zoonotických onemocnění. Ačkoli výsledky zprávy  ukazují na trvalé snižování případů nákaz bakterií Salmonella u lidí, nákazy lidí bakteriemi Campylobacter a VTEC zatím stále narůstají.“

V roce 2011 bylo hlášeno celkem 220 209 případů nákaz lidí bakterií Campylobacter, o 2,2 % více než v roce 2010. Tato bakterie může být příčinou průjmu a horečky; a nejčastější potravinou ve které byla bakterie zjištěna, bylo kuřecí maso.

Bakterie VTEC/STEC byly příčinou 9 485 onemocnění u lidí v roce 2011. Silný nárůst případů v roce 2011 byl způsoben hlavně rozsáhlou epidemií nezvyklého rodu  O104:H4 v Německu a Francii, spojenou s naklíčenými semeny; ale trend růstu infekcí byl pozorován již v předchozích letech. Infekce rody VTEC může vést ke krvavému průjmu a hemolyticko-uremickému syndromu (HUS), vážným komplikacím, které mohou být fatální. S ohledem na přítomnost této bakterie u zvířat a potravin, VTEC byla nejčastěji zjištěna a nahlášena v produktech z hovězího masa a v telecím mase.

Ačkoli případy nákaz bakterií Salmonella v posledních letech významně klesají, přesto onemocnění vyvolané bakterií Salmonella bylo v roce 2011 stále druhým nejčastějším hlášeným zoonotickým onemocněním u lidí, s 95 548 hlášených případů. Pokračování poklesu případů infekcí u lidí odráží, že programy kontrol bakterií Salmonella členskými státy EU a Evropskou komisí jsou důležité a vedly k poklesu infekcí bakterií Salmonella  v drůbežích populacích, především u nosnic (a slepičích vajec) a kuřat. Infekce bakterií Salmonella může vyvolat horečku, průjem a křeče břicha; nejčastěji byla bakterie zjištěna u čerstvého kuřecího masa, a také u mletého kuřecího masa a kuřecích preparátů.

Zpráva také poukazuje na celkový počet 5 648 epidemií způsobených jídlem napříč EU v roce 2011. Epidemie pocházející z jídla zahrnuje dva nebo více případů nákaz lidí, kteří konzumovali stejné kontaminované jídlo. Takto nakažených bylo 69 553 lidí a epidemie byly příčinou 93 úmrtí. Bakterie Salmonella je stále nejčastěji hlášenou příčinou epidemie se známým původem (26,6 % všech epidemií), následována bakteriálními toxiny (12,9 %) a bakterií Campylobacter (10,6 %). Ačkoli je bakterie Campylobacter nejčastěji hlášenou příčinou zoonotických onemocnění ze všech, je daleko méně hlášena jako příčina epidemií pocházejících z jídla. Nejčastějším zdrojem epidemií z jídla byly vejce a vaječné produkty, směsi, ryby a rybí produkty.

Výskyt onemocnění alveolární echinokokóza, které je vyvolané parazitem Echinococcus multilocularis, se zvýšil v posledních pěti letech. V několika státech centrální Evropy byl tento parazit často hlášen u lišek, které jsou hlavním zdrojem infekce u lidí. Echinokokóza je vážné onemocnění, které se vyvíjí pozvolna po několik let, a může být fatální.

Zpráva hodnotí celkově 10 zoonotických onemocnění, včetně listeriózy, echinokokózy, yersiniózy, brucelózy, tuberkulózy vzhledem k Mycobacterium bovis, trichinelózy a vztekliny. Tato činnost pomáhá  Evropské komisi  a členským státům EU při monitoringu a redukování rizik spojených se zoonotickými onemocněními.

(Zoonotická onemocnění mohou být přenesena mezi zvířaty a lidmi přímo nebo nepřímo, například konzumací kontaminovaných potravin nebo kontaktem s nakaženými zvířaty.)
 

The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2011

Zdroj:  EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):