Bezpečnost potravin

Znovu k zákazu antibiotik

Vydáno: 2. 4. 2004
Autor:

Vědecké záznamy ukazují, že aktuální riziko přenosu organismů rezistentních vůči antibiotikům  ze zvířat na lidi v důsledku zkrmování antibiotik je mimořádně malé až nulové (prof. z univerzity v Londýně).

V odborné veřejnosti se stále diskutují dopady zákazu aplikace antibiotik do krmiv pro zvířata s tím, že by v důsledku zákazu jejich užívání mohlo dojít k  poškození lidského zdraví a zdraví zvířat. Podle odborného tisku  (J. Antimicrob. Chemotherapy) neexistují vědecké důkazy o tom, že užití antibiotik  v krmivech pro zvířata ovlivňuje zdraví lidí. EU použila ‘Precautionary Principle’ a bez ohledu na  vědecké poznatky  učinila rozhodnutí, které v podstatě poškozuje zdraví zvířat a nepřináší  lidem žádný prospěch.
Pro správné rozhodnutí o aplikaci antibiotik nejen v USA, ale po celém světě je potřeba využít  vědu a vyhodnocené  riziko plynoucí z užívání antibiotik.  Podle Animal Health Institute (AHI) nesnížil zákaz EU aplikace antibiotických stimulátorů růstu do krmiv pro  zvířata  rezistenci lidí vůči antibiotikům v Evropě. Údaje z USA ukazují, že hladina patogenů pocházejících z potravin, rezistentních vůči antibiotikům, se obecně snižuje stejně jako počet případů onemocnění způsobených bakteriemi z potravin.
Trvalé užívání antibiotik v krmivech pro zvířata je důležité pro zdraví a welfare zvířat a  pro bezpečnost potravin. Odborníci z Nevady prohlašují, že  se i nadále budou  držet zásady  opatrné aplikace antibiotik a budou spoléhat na kontrolu a zhodnocení rizika tak, aby  použití antibiotik pro udržení zdraví zvířat, bylo bezpečné.
Nat Hog Fmr, 49, 2004, č. 2, s. 8