Bezpečnost potravin

Znalosti o výživě pod lupou

Vydáno: 3. 9. 2006
Autor:

I přes kvantum poskytovaných informací na téma výživy lidé stále o této problematice mnoho nevědí.

Znalosti o výživě pod lupou
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 51099 ; Vydáno : 3.9. 2006 – Zdroj: Agronavigátor; Autor : Ing. Dana Nehasilová
I přes kvantum poskytovaných informací na téma výživy lidé stále o této problematice mnoho nevědí.
Hlavním tématem studie na téma výživy lidí, jejíž vypracování zadala v loňském roce Centrální zemědělská marketingová společnost (CMA) se sídlem v Německu byla denní spotřeba energie v potravě u dospělých lidí. Výsledky ankety prokázaly, že i přes širokou osvětu mnoho informací o výživě dosud ke spotřebitelům neproniklo, protože jejich odpovědi oscilovaly v obrovském rozmezí od 100 až do 15 000 kalorií. Tomuto tématu se obšírně věnovaly deníky, populární i odborné časopisy zejména v jarním období. V rámci této studie bylo po celém území Spolkové republiky osloveno více než 2000 dospělých osob. Zadavateli poskytla anketa informace o tom, co lidi zaujalo v rámci tématu výživy a co ze získaných poznatků se rozhodli uplatnit ve svých stravovacích návycích. Výsledky této studie potvrdily správnost nastoupené strategie CMA, která si klade za cíl poskytovat spotřebitelům maximum informací o zemědělských produktech.