Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Zmírní regulaci GMO v EU Transatlantické partnerství obchodu a investic? do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Zmírní regulaci GMO v EU Transatlantické partnerství obchodu a investic?

Vydáno: 6.10.2015
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 28. 9. 2015.

Příznivci užívání produktů moderních biotechnologií vkládají velké naděje do nově vznikající dohody mezi EU a USA nazvané Transatlantické partnerství obchodu a investic (angl. Transatlantic Trade and Investment Partnership, dále TTIP). Tato dohoda je totiž zaměřená na odstranění barier v obchodu mezi oběma stranami Atlantiku, což by mělo vést k výraznému navýšení obchodního profitu EU i USA. A jednou z takových existujících barier jsou i různé přístupy, resp. regulace v oblasti využívání geneticky modifikovaných organismů (dále GMO).

Pokud by se v rámci TTIP podařilo odstranit všechny překážky obchodu, mohlo by dojít ke zvýšení HDP v USA o 5 % a v EU o 3,4 %. Očekávaným přínosem uzavření této dohody je kromě vyššího růstu ekonomik USA a EU i vznik nových pracovních míst odhadovaný v řádech milionů. Uzavřením dohody by se také zlepšila geopolitická situace obou partnerů, kteří by tím posílili pozice s ohledem na rostoucí ekonomiky Číny, Indie nebo Latinské Ameriky.

Tak jako při uzavření jakékoliv jiné obchodní dohody by však zároveň vzrostla konkurence mezi firmami. Velkou překážkou jsou také různé druhy podpor a dotací v agrárním sektoru u obou zemí, a je velmi nepravděpodobné, že by se je dohodou TTIP podařilo odstranit nebo i jen snížit. Kromě toho jsou v EU zakázány některé přístupy a metody používané běžně v potravinářském průmyslu v USA jako např. růstové hormony v mase, ošetření drůbežího masa chlorem a v neposlední řadě zákaz GMO, resp. odlišná úroveň schválených produktů GMO.

Jednání v rámci TTIP se odvíjejí ve třech širších oblastech – přístup na trh, specifická pravidla pro průmysl a širší pravidla a spolupráce při stanovování mezinárodních standardů. Konkrétní obsah dohody je pak utvářen v 24 pracovních skupinách, které se scházejí střídavě ve Washingtonu a Bruselu a tato jednání trvají cca týden.

Práce na společné obchodní a investiční dohodě začaly v červenci 2013 krátce po summitu zemí G8. Od té doby se vyjednávací týmy sešly celkem 10x. Pracovní texty dohody jsou přísně tajnou záležitostí a jsou dostupné pouze velmi omezenému počtu osob, nelze je zasílat emailem ani skenovat či kopírovat, jsou dostupné pouze na místě jednání. Na konci vyjednávání bude dohoda schvalována jako celek, nikoliv po jednotlivých tematických oblastech; je tedy třeba nejprve dosáhnout dílčích konsensů.

Uzavírání dohody TTIP je bedlivě sledováno různými organizacemi. Jednou z nich je i Corporate Europe Observatory (CEO), která se mj. zaměřuje i na oblast GMO. Podle CEO již došlo k neoficiálnímu setkání evropských a amerických vyjednavačů a zástupců osivářského průmyslu k tomuto tématu, a to navzdory prohlášení vrcholných představitelů EU, že tato problematika nebude součástí dohody TTIP. Na těchto jednáních dle CEO měla údajně proběhnout diskuze ohledně (ne)zahrnutí nových technik šlechtění pod hlavičku GMO a k problematice nulové tolerance GMO v osivech.

Zda dojde v rámci uzavření dohody TTIP ke konsensu v oblasti GMO mezi EU a USA, které mají zcela odlišný přístup k této technologii, či zda vůbec budou GMO součástí této dohody, se dozvíme až po ukončení oficiálních jednání a schválení této dohody jako celku, což se očekává nejdříve v příštím roce.

Zdroje:

http://useconomy.about.com/od/Trade-Agreements/p/Transatlantic-Trade-And-Investment-Partnership.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership

http://corporateeurope.org/food-and-agriculture/2015/07/ttip-released-emails-show-biotech-seeds-trade-talks-table


Převzato: BIOTRIN

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018