Bezpečnost potravin

Změny ve vyhlášce o stanovení kritických bodů

Vydáno: 5. 5. 2004
Autor:

Vyhláška 161/2004 Sb. mění původní vyhlášku 147/1998 Sb. ve znění vyhlášky 196/2002 Sb. Zásadní změnou je, že systém kritických bodů je povinný nejen pro výrobu potravin, ale i pro uvádění potravin do oběhu.

Zásadní změnou, která se táhne celou vyhláškou 161/2004 Sb. je, že systém kritických bodů je povinný nejen pro výrobu potravin, ale i pro uvádění potravin do oběhu. (Povinnosti týkající se systému kritických bodů pro podniky stravovacích služeb stanovuje vyhláška 137/2004 Sb. nahrazující vyhlášku 107/2001 Sb.)
Místo dřívější kombinované definice pro „správnou výrobní a hygienickou praxi“, která je z hlediska vyhlášky neúčelná, je definován a používán jen termín „správná hygienická praxe“, pro který je Ministerstvo zemědělství povinno zveřejnit pravidla ve Věstníku MZe ČR a v české technické normě (v souladu se zákonem 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky). Pravidla správné hygienické praxe musí být plněna v každém případě, ale mohou být uplatněna i v rámci systému kritických bodů, pokud se analýzou nebezpečí prokáže schopnost těmito pravidly nebezpečí ovládat.
Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, stanoví systém kritických bodů (případně uplatní pravidla správné hygienické praxe), ověří jejich správné fungování a upraví tento systém (v souladu se zákonem 110/1997 Sb. v platném znění a s touto vyhláškou) nejpozději do 30. dubna 2005. Pro výrobce platí již dříve stanovená povinnost zavedení systému kritických bodů (podle původního znění vyhlášky 147/1998) do konce r. 1999.
Sbírka zákonů, 9. 4. 2004, částka 55