Bezpečnost potravin

Změny ve vyhlášce 335/1997 Sb. o nápojích

Vydáno: 28. 5. 2004
Autor:

Vyhláška 289/2004 Sb. mění především část vyhlášky týkající se nealkoholických nápojů a koncentrátů k jejich přípravě. Pravidla pro ovocná vína, pivo, konzumní líh a lihoviny, ocet a droždí se nemění (zůstávají ve znění vyhlášky 57/2003 Sb.)

Vyhláškou 289/2004 Sb. došlo v podstatě k přepracování  jen v oddílu 1 – „Nealkoholické nápoje…“, přičemž dochází k upřesnění formulací, zlepšení přehlednosti, ale někde – v souladu s EU – ke zmírnění požadavků (podíl ovocné šťávy v nápojích), příp. k stanovení chybějících požadavků (minimální rozpustná sušina a hustota šťáv). V oddílu 2 – „Ovocná vína…“ byl pouze vypuštěn „vinný nápoj.
Konkrétní změny v textové části
§ 1: Došlo k úpravě některých definic. Upřesňuje se definice ovocné a zeleninové šťávy, doplňuje se, že rajčata se považují za zeleninu, nadále se nevymezuje podíl šťávy v ovocných a zeleninových nápojích (dříve 1/4 šťávy stanovené pro nektary), ani podíl šťávy v ovocných a zeleninových limonádách a nápojových koncentrátech (dříve 1/8 hmot. podílu). Termín „stolní voda ochucená“ je změněn na „pitná voda ochucená“ a je doplněna definice nápoje „pramenitá voda ochucená“.
§ 3: Upřesňují se, zpřehledňují a příp. doplňují specifické požadavky na označování jednotlivých typů nápojů (např. způsob uvádění ovocné či zeleninové složky, požadavky na minerální nebo pramenitou ochucenou vodu).
§ 4a: Formulují se přehledněji a podrobněji technologické požadavky (např. přídavek sladidel, vitaminů, minerálních látek, kyselin, použití pomocných látek při úpravě šťáv).

Změny v přílohách
Příloha 1 (tab. 1) – „Fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové nektary“: nadále se neuvádí minimální obsah kyselin v jednotlivých druzích ovoce a zeleniny, ale ovocné druhy jsou rozděleny do tří kategorií  (I. = „s kyselou šťávou nevhodnou k přímé spotřebě“; II. = „s nízkým obsahem kyselin nebo s vysokým podílem dřeně či aromatických látek, se šťávou nevhodnou k přímé spotřebě“; III. = „se šťávou vhodnou k přímé spotřebě“). To umožňuje stanovení minimálního podílu šťávy a dřeně (dříve jen šťávy) v nektarech i pro případné další nejmenované druhy ovocných a zeleninových šťáv. Minimální obsah šťávy a dřeně se neurčuje v % hmot., ale v % obj., u některých druhů došlo ke změně určeného podílu (mango, broskve) a při výrobě nektarů z  druhů ovoce v kategorii I. je povinné slazení.

Významné je, že se doplňuje tabulka 2 „Fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové šťávy“ (min. obsah rozpustné sušiny, minimální relativní hustota, a sice rozdílně pro šťávy a pro šťávy z koncentrátu).
Příloha 2„Členění…“:  doplňuje se pramenitá voda ochucená.
Doplňuje se příloha 2a„Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky“: jedná se pouze o přesun z textové části.

Vyhláška nabývá účinnosti 12. července 2004, přičemž potraviny vyrobené a uvedené do oběhu před dnem účinnosti se posuzují podle dosavadních předpisů a označování podle dosavadních předpisů lze používat do 31. prosince 2004.

Sbírka zákonů, 13. 5. 2004,  č. 94