Bezpečnost potravin

Změny v české vyhlášce o reziduích v potravinách

Vydáno: 21. 2. 2004
Autor:

Vyhláškou 44/2004 se mění vyhláška 273/2000, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách ve znění vyhlášky 106/2002.

Z textu původní vyhlášky se vypouští definice zvířat (§ 2) a definice surovin živočišného původu (§ 3). V příloze „Maximální limity reziduí“ dochází k menším úpravám formulací, u některých látek jsou dosavadní limity rozšířeny (příp. specifikovány) i pro další druhy živočichů příp. další druhy potravin, a zcela nově jsou doplněny (resp. vyškrtnuty) následující látky:
Skupina I – Veterinární léčiva se stanovenými limity reziduí
1. ANTIINFEKČNÍ LÁTKY – doplněn: cefalonium, kyselina oxilinová, acetylisovaleryltylosin, gentamycin, neomycin vč. framycetinu, dihydrostreptomycin, streptomycin, kolistin
2. ANTIPARAZITICKÉ LÁTKY  – doplněn: oxyklozanid, piperazin, cypermethrin, permethrin
3. LÁTKY ÚČINNÉ NA NERVOVÝ SYSTÉM (beze změn)
4. PROTIZÁNĚTLIVÉ LÁTKY(beze změn)
5. KORTIKOIDY – doplněn: metylprednisolon
6. LÁTKY PŮSOBÍCÍ NA REPRODUKČNÍ SYSTÉM (beze změn)
Skupina II – Veterinární léčiva (/neškodná) bez limitů reziduí
1. ANORGANICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY – doplněn: salicylan hlinitý zásaditý
2. ORGANICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY – doplněn: alantoin, aza-gly-nafarelin, deslorelin acetát, dexpanthenol, hydroxyetylsalicylát, octan deslorelinu, omeprazol, xylazin hydrochlorid
3. LÁTKY VŠEOBECNĚ POVAŽOVANÉ ZA BEZPEČNÉ (beze změn)
4. LÁTKY POUŽÍVANÉ VE VETERINÁRNÍCH HOMEOPATICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH (beze změn)
5. LÁTKY POUŽÍVANÉ JAKO POTRAVINOVÁ ADITIVA (beze změn)
6. LÁTKY ROSTLINNÉHO PŮVODU (beze změn)
Skupina III – Veterinární léčiva, pro která jsou limity reziduí platná v EU jen dočasně
1. ANTIINFEKČNÍ LÁTKY
doplněn: tulatromycin
vyškrtnut: acetylisovaleryltylosin, josamycin, cefalonium, dihydrostreptomycin, gentamycin, kanamycin, neomycin, spektinomycin, kyseliny oxolinová, kolistin, thiamfenikol,
2. ANTIPARAZITICKÉ LÁTKY
doplněn: fenvalerát
vyškrtnut: oxyklozanid, morantel, piperazin, cymiazol, alfacypermethrin, cypermethrin, deltamethrin, permethrin, propetamphos, abamektin, imidokarb,
3. LÁTKY PŮSOBÍCÍ NA REPRODUKČNÍ SYSTÉM
doplněn: altrenogest, flugeston acetát, norgestamed
4. (vyškrtnuto již vyhláškou 106/2002)
5. PROTIZÁNĚTLIVÉ LÁTKY – vyškrtnut: metamizol
6. (vyškrtnuto již vyhláškou 106/2002)
7. KORTIKOIDY –  vyškrtnut: methylprednisolon

Skupina IV – Veterinární léčiva nebezpečná pro zdraví člověka, která nesmějí být používána pro zvířata určená k výrobě potravin.(beze změn)

Sbírka zákonů, 6. 2. 2004, částka 13