Bezpečnost potravin

Změny obsažené v nové vyhlášce o mléce, mražených krémech a jedlých tucích a olejích

Vydáno: 4. 4. 2003
Autor:

Ministerstvo zemědělství vydalo novou vyhlášku č. 77/2003, která od 1. července 2003 nahradí dosavadní vyhlášku 328/1997 v platném znění.

Ministerstvo zemědělství vydalo nově vyhlášku o mléce, mražených krémech a jedlých tucích a olejích, kterou se od. 1. 7. 2003 zruší původní vyhláška č. 328/1997 ve znění vyhlášky č. 347/1999, 90/2000 a 390/2001. Touto novou vyhláškou č. 77/2003 se česká legislativa plně harmonizuje se směrnicemi EU, včetně jejich změn v posledních letech týkajících se především mléka, pomazánkových tuků a olivového oleje.
V oddíle 1 – „Mléko a mléčné výrobky“ je např. nově použit termín „selské nestandardizované mléko“, „standardizované mléko“, „máselný koncentrát“, „máselný tuk“, „složený mléčný výrobek“ (tzn. roztíratelný výrobek s různým obsahem tuku), „máslo s přídavkem alkoholu“, „syrovátkový sýr“. Podrobně jsou definovány způsoby tepelného ošetření mléka.
Z hlediska označování je třeba věnovat pozornost nově zpracovanému členění na skupiny a podskupiny u mléka, másla a složeného mléčného výrobku (příloha 1). Určité změny jsou i v jakostních požadavcích (příloha 2)
V oddílu 2 jsou na rozdíl od původní vyhlášky, kde jsou definovány zmrzliny, mražené krémy a hlubokozmrazené zmrzliny, novou vyhláškou regulovány jen mražené krémy, a sice jako výrobky prodávané jen ve zmrazeném stavu (- 18 ºC). Lze je při balení označit také termínem „zmrzlina“.
Minimální obsah ovocné složky u ovocných mražených krémů se zvyšuje z 5 % na 15 % (resp. 10 % u silně aromatických nebo kyselých druhů ovoce). Přiměřeně tomu se mění i minimální obsah skořápkových plodů z 3 % na 5 % v ovocných mražených krémech. Vypouští se limity pro mléčné nebo celkové bílkoviny; v případě mléčného mraženého krému se požaduje nejméně 6 % tukuprosté mléčné sušiny. Zvláštní pravidla platí pro sorbet.
V oddílu 3 – „Jedlé tuky a oleje“ je řada změn. V příloze č. 7 se doplňují požadavky na jednotlivé druhy rostlinných tuků a olejů (surovina pro získání oleje příp. podíl určité mastné kyseliny z celkového množství mastných kyselin). Vypouští se však tabulka v příloze 8 s fyzikálními a chemickými požadavky na jakost jednotlivých olejů. U živočišných tuků se stanovují jen požadavky na obsah volných mastných kyselin, peroxidové číslo, obsah vody a nerozpustných nečistot a senzorické vlastnosti. Doplňují se naopak rozsáhlé tabulky s členěním a charakteristikou olivových olejů a s jejich vlastnostmi.

/Podrobnější informace najdete v Potravinářských aktualitách.
Vyhláška je publikována v části 11 seriálové publikace vydávané v ÚZPI „Česká potravinová legislativa“./

Sbírka zákonů, 2003, částka 32