Bezpečnost potravin

Změny konjugované kyseliny linolové během výroby a skladování

Vydáno: 31. 5. 2007
Autor: pospisilova

Na univerzitě v Madridu byl zkoumán vliv výroby a skladování na obsah a složení izomerů CLA v obohacených mléčných výrobcích.

Propagují se příznivé účinky konjugované kyseliny linolové, jejíž obsah v potravinách však je velmi nízký. Užitečné je zvyšovat její obsah v obvykle konzumovaných potravinách. CLA přichází v úvahu s konjugovanými dvojnými vazbami na pozicích 7-9, 8-10, 9-11, 11-13 a 12-14, a sice v konfiguraci cis-cis, cis-trans, trans-cis a trans-trans. Vyšetřením na zvířatech byl některými studiemi zjišťován pozitivní účinek (růstový a antikancerogenní) nejčastějšího přirozeného izomeru C18:2 cis-9, trans-11 CLA – „bachorová kyselina“ (rumenic acid), zatímco izomer C18:2, cis-10, trans-12 CLA je dáván do souvislosti se snižováním hmotnosti a růstem svalové hmoty.
Většina plnotučných mléčných výrobků obsahuje CLA v množství 6 – 16 mg/g celkového tuku (maso o něco méně), takže denní příjem z mléčných a masných výrobků ve stravě se odhaduje na 0,15-1,50 g. Optimální účinek se předpokládá u osoby o hmotnosti 70 kg při dávce ca 3 g denně.
Studie provedená na Univerzitě Ciudad v Madridu zkoumala pomocí plynové chromatografie a vysokotlaké kapalinové chromatografie s iontovým stříbrem celkový obsah mastných kyselin a složení izomerů CLA a jejich obsah v šesti vzorcích komerčních mléčných výrobků obohacených CLA, a sice ve výrobě a během 10 týdnů chladírenského skladování. Olej s CLA byl do mléčných výrobků (mléko, sušené mléko, fermentované mléko, jogurt, čerstvý sýr a směs mléka se šťávou) přidán v takovém množství, aby spotřebitel dostal při konzumaci dvou porcí 2,4 g CLA/den.
Převažujícími izomery byly C18:2 cis-9, trans-11 CLA a C18:2 cis-10, trans-12 CLA, které se vyskytovaly v téměř stejném poměru (0,97-1,05). Tyto hlavní izomery nebyly zásadně ovlivněny zpracováním, ale ke snížení jejich obsahu došlo během skladování. U některých minoritních izomerů docházelo ke snížení jak během zpracování, tak i během skladování, ale v některých výrobcích se značně zvýšil obsah izomerů trans-trans.