Bezpečnost potravin

Změny dalších veterinárních vyhlášek

Vydáno: 19. 10. 2003
Autor:

Pod č. 326–328/2003 Sb. vyšly změny vyhlášek 471/2000, 134/2001 a 357/2001 týkajících se plemenitby, označování a evidence zvířat.

Vyhláškou 326/2003 se mění vyhláška č. 471/2000, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 154/2000, o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Vyhláškou 327/2003 se mění vyhláška č. 134/2001, o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky 442/2001.
Vyhláškou 328/2003 se mění vyhláška č. 357/2001, o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.
Vyhlášky nabývají účinnosti dnem vyhlášení (30. 9. 2003).
Sbírka zákonů, 30. 9. 2003, částka 107