Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změna zákona o rybářství do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Změna zákona o rybářství

Vydáno: 13.7.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Zákon 237/2012 Sb. mění zákon 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů, a sice s účinností od 1. září 2012.

Zákon 237/2012 Sb. mění zákon 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů, ve znění zákona 200/1990 Sb., má za cíl především úpravu kompetencí obecních úřadů a úpravu § 30 zákona o rybářství a § 35 zákona o přestupcích tak, aby dosavadní dvě skutkové podstaty přestupků byly ze zákona o přestupcích vypuštěny, a byly řešeny podle zákona o rybářství.

Podstata změn je zpracována v Důvodové zprávě (viz Sněmovní tisk č. 503/0).

Členění důvodové zprávy
-  Zhodnocení platného právního stavu
- Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
- Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
- Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnosti s akty práva Evropské unie
-   Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy

Sbírka zákonů, č. 82, 4. 7. 2012

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021