Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změna vyhlášky o zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Změna vyhlášky o zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

Vydáno: 12.7.2012
Tisk článku
Autor: MZe
Zpráva MZe ze dne 11. 7. 2012.

V neděli 1. července nabývá účinnosti vyhláška, která vyšla v květnu ve Sbírce zákonů pod číslem 161/2012 Sb. Tento předpis mění vyhlášku č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

Do našeho právního řádu je tak vložena nedávná úprava jedné ze směrnic Evropského parlamentu a Rady týkající se očkování proti katarální horečce ovcí. Vyhláška v souladu s touto směrnicí aktualizuje nynější pravidla očkování tak, aby odpovídala nejnovějšímu technologickému vývoji v oblasti výroby očkovacích látek.

Katarální horečka ovcí je nákaza, která postihuje přežvýkavce (např. skot, ovce a kozy). Je přenášena hmyzem, který virus předává z jednoho zvířete na druhé. Její výskyt a šíření jsou tak do velké míry ovlivněny přírodními podmínkami prostředí. Ačkoli až do konce 90. let 20. století byla nákaza na území EU považována za exotickou, počátkem tohoto století bylo zaznamenáno několik vln epidemie nákazy, které vedly k významným ztrátám z hlediska nemocnosti, úmrtnosti a narušení obchodu s živými zvířaty.

Cílem vyhlášky je efektivně tlumit a minimalizovat šíření viru katarální horečky ovcí a snížit náklady, které pro zemědělský sektor tato nákaza představuje.

Předpis v souladu s příslušnou směrnicí zavádí pružnější pravidla očkování tím, že umožňuje Státní veterinární správě v případě potřeby povolit očkování proti katarální horečce ovcí i mimo uzavřené ochranné pásmo, a to z preventivních důvodů. Uvedené opatření umožní omezit riziko toho, aby se území ocitlo v uzavřeném pásmu, ve kterém platí přísnější pravidla, zejména je omezen obchod se zvířaty.

Předpis se v zásadě týká chovatelů, veterinárních lékařů a výrobců očkovacích látek, nepřináší jim však žádné nové povinnosti.

Zdroj:  eAGRI


Agronavigator.cz: "Změna vyhlášky o předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat"

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021