Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o reziduích pesticidů

Vydáno: 21. 8. 2006
Autor:

Vyhláškou 400/2006 Sb. se podruhé mění vyhláška 158/2004 Sb. stanovující nejvyšší přípustná množství reziduí pesticidů v potravinách.

Změna vyhlášky o reziduích pesticidů
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50605 ; Vydáno : 21.8. 2006 – Zdroj: Agronavigátor ; Autor : Ing. Irena Suková
Vyhláškou 400/2006 Sb. se podruhé mění vyhláška 158/2004 Sb. stanovující nejvyšší přípustná množství reziduí pesticidů v potravinách.
Vyhláškou 400/2006 Sb. se podruhé mění vyhláška 158/2004 Sb. stanovující nejvyšší přípustná množství reziduí pesticidů v potravinách. (První změnovou vyhláškou byla vyhláška 68/2005 Sb.)
Doplňují se odkazy na související směrnice vydané v letech 2005 a 2006. Mezi produkty, na které se vyhláška vztahuje se doplňuje papája, kasava a konopné semeno (příloha 1).
V seznamu pesticidů (příloha 2) se některé položky
– škrtají (bendicar, bendiocarb, bioresmethrin, bromuconazole, carbetamide, clethodim, flucycloxuron, flusulamide, hexaflumuron, imazethapyr, lufenuron, MON 4660, simazine),
– některé doplňují (beta-cyfluthrin, boscalid, dazomet, dimethenamid P, flufenacet, fluoxastrobin, flurtamone, fosthiazate, mepanipyrim, mesosulfuron-methyl, molinate, proqinazid, pyraclostrobin, spinosad, trimetylsulfoniový kation, trinexapac-ethyl).
V přílohách 3 a 4 se doplňují některé druhy potravin a mění některé limitní hodnoty.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.