Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změna vyhlášky o mlýnských a pekařských výrobcích do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Změna vyhlášky o mlýnských a pekařských výrobcích

Vydáno: 6.6.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Vyhláška 182/2012 Sb. mění vyhlášku 333/1997 Sb. s účinností od 1. srpna 2012. Jednou ze změn je povinnost označovat při prodeji pečivo, které bylo rozmrazené nebo pečené ze zmrazeného polotovaru.

Vyhláška 182/2012 Sb. mění vyhlášku č. 333/1997 Sb. pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, (ve znění vyhlášek 93/2000 Sb. a 268/2006 Sb.), a sice především následovně.

Oddíl 1: Mlýnské výrobky
-      rozšiřuje se možnost výroby těstovin i z jiných zrnin než z pšenice,
-      upřesňuje se termín obilí a zdůrazňuje se nutnost uložení obilí ve větratelných prostorách.

Oddíl 2: Těstoviny
-      u definice nesušených těstovin zůstává jen minimální vlhkost 20 %, vypouští se limit pro maximální vlhkost,
-      zvyšuje se maximální teplota skladování nesušených těstovin z 5 na 8 °C.

Oddíl 3: Pekařské výrobky
-      upřesňuje se definice chleba a speciálních druhů chleba,
-      doplňují se definice dalších pekařských výrobků (§ 11a),
-      rozšiřuje se možnost vyrábět běžné pečivo i z jiných surovin než z pšeničné a žitné mouky,
-      rozšiřuje se možnost použití dalších pomazánek a náplní,
-      doplňují se požadavky na označování při prodeji u pečiva rozmrazeného nebo pečeného ze zmrazeného polotovaru.

Oddíl 4: Cukrářské výrobky
-      rozšiřuje se možnost použití náplní,
-      upřesňuje se definice listového těsta,
-      nově se vkládá definice plundrového těsta,
-      doplňují se požadavky na označování při prodeji výrobků rozmrazených nebo vyrobených ze zmrazeného polotovaru.

Provádějí se drobné změny v názvech a textech příloh:
Příloha 2, tabulka 2: Mouky. Smyslové požadavky (doplněna vůně a chuť)
Příloha 6: Těstoviny. Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost těstovin
Příloha 8: Členění pekařských výrobků na druhy a skupiny (doplněn druh: „čerstvý…“)
Příloha 9: Požadavky na jakost pekařských výrobků (doplněny požadavky  na chybějící druhy)
Příloha 12: Požadavky na jakost cukrářských výrobků a náplní

Účinnost vyhlášky začíná 1. srpna 2012, ale potraviny vyrobené a označené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se mohou posuzovat podle dosavadních právních předpisů a mohou se uvádět do oběhu po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Sbírka zákonů, 2012, č. 64, ze dne 4. června 2012.

Úplné znění vyhlášky 333/1997 Sb. s doplněnými změnami najdete zde.Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021