Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o metodách zkoušení potravin

Vydáno: 29. 12. 2004
Autor:

Vyhláška 611/2004 Sb. mění a doplňuje vyhlášku 211/2004 Sb. a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Novela vyhlášky 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků zveřejněná ve Sbírce zákonů 7. 12. 2004 pod č. 611/2004 Sb.

obsahuje především následující změny:

          doplňuje se seznam relevantních směrnic EU v poznámce pod čarou č. 1,

          napravují se drobné chyby v § 2,

          zrušuje se v § 4 odst. 6, příloha 4 a v § 10 odst. 12 týkající se vzorků citrusových plodů pro kontrolu obsahu konzervantů a pesticidů,

          do § 4 (resp. § 7 a 10) se doplňují odst. 9 a 10 (resp. odst. 12, 13 a 19, 20) ohledně odběru a přípravy vzorků a provádění kontroly obsahu cínu z plechovek (a doplňují se přílohy 40 a 42) a obsahu patulinu (a doplňují se přílohy 41 a 43).

Dále dochází ke změnám v příloze 1, 2, 5 a 7, zrušují se přílohy 4, 8, 9, 10 týkající se zkoušení citrusových plodů a doplňují se přílohy 40 až 43 (viz výše).

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz najdete aktualizovanou verzi vyhlášky 211/2004_Sb.

 

Sbírka zákonů, 7. 12. 2004, č. 207