Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o balených vodách

Vydáno: 29. 8. 2006
Autor:

Vyhláška 404/2006 mění vyhlášku 275/2004 z hlediska označování přírodních minerálních vod. Přechodné období pro změnu je do konce r. 2007.

Změna vyhlášky o balených vodách
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50898 ; Vydáno : 29.8. 2006 – Zdroj: Agronavigátor; Autor : Ing. Irena Suková
Vyhláška 404/2006 mění vyhlášku 275/2004 z hlediska označování přírodních minerálních vod. Přechodné období pro změnu je do konce r. 2007.
Vyhláškou 404/2006 dochází ke změně vyhlášky 275/2004 o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, a sice § 5 odst. 2 týkajícího se označování mineralizace přírodních minerálních vod.  Zjednodušuje se povinné označení celkové mineralizace, vypouští se odkaz na vyhlášku 423/2001 o zdrojích a lázních. V příloze 6 s doplňujícími ustanoveními ohledně označování přírodních minerálních vod se doplňuje, že obsah minerálních látek se stanovuje „jako odparek při 180 °C“. Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, označení balených přírodních minerálních vod podle dosavadní vyhlášky 275/2004 lze používat do 31. prosince 2007.