Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změna předpisů týkajících se opatření proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae do Unie do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Změna předpisů týkajících se opatření proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae do Unie

Vydáno: 3.8.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ke dni 20. července 2020 zrušil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, čj. UKZUZ 013944/2017, ze dne 20. 2. 2017.

Toto nařízení ÚKZÚZ bylo plně nahrazeno Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/885 ze dne 26. června 2020 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie, které je platné a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Vzhledem k tomu, že se dosavadní opatření uplatňovaná k ochraně proti zavlékání a rozšiřování této bakterie v EU osvědčila, nepřináší změna předpisů prakticky žádné změny konkrétních opatření.

Jediným hostitelem bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae jsou rostliny rodu aktinidie (Actinidia), jejichž plody jsou známé jako kiwi. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/885 stanovuje fytosanitární požadavky pro dovoz živého pylu a rostlin aktinidie určených k pěstování ze třetích zemí a pro přemísťování těchto komodit v rámci EU. Bakterie představuje významné riziko zvláště pro ty členské státy EU, které produkují kiwi ve větším rozsahu, neboť způsobuje vážné hospodářské ztráty poškozováním hostitelských rostlin a snižováním výnosů.

K příznakům napadení rostlin aktinidie bakterií Pseudomonas syringae pv. actinidiae patří vytváření bakteriálního slizu na kmeni a výhonech, dále gumovitý exsudát, který je vylučován z přirozených otvorů, trhlin v kůře a z míst řezu. Kůra je v těchto místech tmavá, a i po jejím odstranění jsou patrné nekrotické změny dalších pletiv. Na rašících listech se na jaře tvoří vodnaté skvrny, které postupně hnědnou a jsou ohraničené světlým chlorotickým kruhem. Většina infikovaných květních pupenů hnědne a zasychá, aniž by vykvetla. Více informací o tomto škodlivém organismu lze nalézt na Rostlinolékařském portálu.

 


Nekrotické skvrny na listech kiwi 


Poškození kmene kiwi, výron eksudátu 


Kapky slizu na výhonu kiwi

 

Zdroj fotografií - Plant Protection Service of Emilia-Romagna region (IT), zdroj EPPO (https://gd.eppo.int).

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021