Bezpečnost potravin

Změna německého zákona o hygieně masa

Vydáno: 11. 4. 2004
Autor:

Hlavní změny se týkají kontroly reziduí u zvířat a živočišných výrobků. BVL je jmenován referenční laboratoří.

Spolkový sněm schválil zákon, kterým se změní zákony o hygieně masa, o hygieně drůbeže a o potravinách (LMBG). Tím se zavádějí do německé legislativy některé předpisy EU týkající se kontroly reziduí u zvířat a živočišných výrobků. Upravují se ustanovení ohledně zabíjení zvířat, jimž byly podány zakázané látky (antibiotika, hormony). Nejsou měněna ustanovení týkající produkčních zemědělských podniků, ale obchodních a přepravních podniků.
Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a nezávadnost potravin (BVL) je jmenován referenční laboratoří pro Německo i EU.
V novelách se mění i ustanovení ohledně úředního dozoru při nucených porážkách. Ustanovení ohledně porážky nemocných zvířat byla zpřísněna s ohledem na očekávané předpisy EU.
Změnový zákon musí ještě schválit Spolková rada.
DGS Intern., 2004, č. 8, s.3