Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změna nařízení EU ohledně zesílených kontrol dovozu do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Změna nařízení EU ohledně zesílených kontrol dovozu

Vydáno: 9.5.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Nařízení  294/2012/EU mění nařízení  669/2009/ES stanovující položky a frekvenci zesílených kontrol u komodit a exportujících zemí vykazujících nesoulad s předpisy.
Prováděcí nařízení  294/2012/EU mění přílohu I nařízení  669/2009/ES, kterým se provádí nařízení  882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu.
Seznam potravin a krmiv podléhajících zpřísněné kontrole při dovozu je pravidelně přezkoumán (alespoň každé čtvrtletí). Vychází se z oznámení systému RASFF, zjištění misí Potravinového a veterinárního úřadu do třetích zemí a z čtvrtletních zpráv o zásilkách, které členské státy podávají Komisi.
Úprava vypouští ze seznamu zesílených kontrol položky, u nichž je prokazován uspokojivý stupeň souladu s požadavky na bezpečnost. Naopak jsou zařazovány položky, které vykazují nesoulad s předpisy. Vzhledem k počtu změn, jež mají být v příloze I provedeny, je nařízením 294/2012/EU nahrazena celá příloha I.
Změny přílohy I nařízení (ES) č. 669/2009 spočívající v odstranění položek Capsicum annuum (drcené nebo mleté), Curry (výrobky z chilli papriček), Curcuma longa (kurkuma) (turmeric) a červený palmový olej se z důvodu možné kontaminace barvivy Sudan použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, tj. od 7. 4. 2012.

Úřední věstník EU, L 98, 04. 04. 2012, s. 7 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021