Bezpečnost potravin

Zlepšování profesního vzdělávání SAPARD 3.1. – 5. kolo

Vydáno: 13. 10. 2003
Autor:

Agentura SAPARD, MZe ČR, ÚZPI, registrace subjektů - 5. kolo

Generální ředitel Agentury SAPARD Ing. Petr Buchal a ředitel Ústavu zemědělských a potravinářských informací PhDr. Jan Rydlo informují o připravovaném pátém kole výběrového řízení na opatření 3.1 Zlepšování profesního vzdělávání, které se uskuteční od pátku 24. října 2003. Od 13. do 20. října 2003 se mohou hlásit zájemci o zařazení do registru vzdělávacích subjektů ÚZPI.

Opatření 3.1 Zlepšování profesního vzdělávání je zaměřeno na realizaci školení a seminářů, které budou zaměřeny hlavně na podporu vzdělávání pro ostatní opatření programu SAPARD. Toto opatření bude Agentura SAPARD administrovat ve spolupráci s Ústavem zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI), který bude zodpovědný za realizaci projektů.

Ústav zemědělských a potravinářských informací spravuje registr vzdělávacích subjektů, které jsou připraveny uskutečnit vzdělávací akce podle jednotlivých připravovaných témat.

Registrace prvního kola proběhla od 7. do 22. dubna 2003, druhého kola od 26. května do 6. června 2003, třetího kola od 8. do 17. července 2003, čtvrtého od 10. do 17. září 2003. Zájemci, kteří se do registru vzdělávacích subjektů přihlásili v rámci těchto čtyř kol, se mohou pouze přihlásit k novým tématům a již nemusí zasílat další náležitosti.

V pátém kole budou připravovány vzdělávací akce na tato témata:

1) Metody označování hovězího masa v souladu s tuzemskou legislativou a směrnicemi EU.       

2) Zásady uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu v lesním hospodářství ČR.

3) Výroba, jakost a obchod s mlékem v podmínkách EU – tržní regulace, kvóty, nákupní ceny, jakost a hodnocení mléka, veterinární kontrola, hygiena a sanitace v prvovýrobě mléka.           

4) Požadavky EU na krmiva pro výživu zvířat.

5) Veterinární a hygienické požadavky na pracovníky zacházející s živočišnými produkty v podmínkách zapojování českého potravinářského průmyslu do struktur EU.

6) Správná výrobní praxe v lesním hospodářství.

7) Harvestory v lesním hospodářství (krátkodobý seminář).

8) Postgraduál Příprava manažerů zemědělských podniků na optimalizaci hospodaření v podmínkách společné zemědělské politiky.

Organizace, které se ucházejí o zařazení do registru vzdělávacích subjektů a které mají zájem realizovat vzdělávací akci na některé z výše uvedených témat, mohou posílat své žádosti o zařazení do registru na tuto adresu:

Ing. Josef Kaše nebo Ing. Martin Mistr, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7, 120 56  Praha 2. Žádosti je třeba zasílat pouze doporučenou poštou. Obálka musí být výrazně označena heslem: Registr vzdělávacích subjektů – SAPARD. Žádosti budou přijímány od 13. do 20. října 2003.

K žádosti musí být přiložen text o rozsahu 1 strana formátu A4 s těmito údaji:

Název vzdělávacího subjektu (v souladu s obchodním rejstříkem), právní forma, doklad o oprávnění k vzdělávací činnosti (kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenský list), téma nebo témata, k nimž je daný subjekt schopen uskutečnit vzdělávací akci (pouze témata z výše uvedeného seznamu), zkušenosti z příprav vzdělávacích akcí za uplynulé tři roky.

Zájemci zařazení do registru budou v průběhu letošního roku osloveni v rámci výběrového řízení na jednotlivé vzdělávací akce v souladu s připravovaným harmonogramem.