Bezpečnost potravin

Zlepšení veterinárních kontrol – výstavba stanoviště hraniční kontroly

Vydáno: 4. 6. 2004
Autor:

Stanoviště hraniční kontroly bylo na letišti Praha Ruzyně vybudováno jako místo vstupu určitých produktů do EU s cílem zajistit veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů pocházejících z třetích zemí, a chránit tak území EU před zanesením zvířecích nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, stejně jako před dovozem živočišných produktů, které nejsou pro lid

Praha 1. června 2004 – Dne 2. června ve 13,00 hod. se v Pohraniční veterinární stanici letiště Praha Ruzyně sever uskuteční slavnostní otevření pořádané u příležitosti dokončení prací na projektu „Letiště Praha Ruzyně – zlepšení veterinárních kontrol na hranicích“, CZ 02.282.05.01. Tento projekt spolufinancuje Evropská unie z programu PHARE CBC 2002 částkou 1 187 295,08 EUR, která představuje asi 70 % celkových nákladů na výstavbu, jež činí 1 705 600,34 EUR.
Stanoviště hraniční kontroly bylo na letišti Praha Ruzyně vybudováno jako místo vstupu určitých produktů do EU s cílem zajistit veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů pocházejících z třetích zemí, a chránit tak území EU před zanesením zvířecích nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, stejně jako před dovozem živočišných produktů, které nejsou pro lidské zdraví bezpečné. Stanoviště hraniční kontroly je pro český obchod s výše uvedeným zbožím se třetími zeměmi obrovským přínosem.
Na návrh Státní veterinární správy České republiky bylo stanoviště hraniční kontroly schváleno Evropskou komisí jako místo vstupu specifikovaného zboží do EU: živočišných produktů určených k lidské spotřebě (zmrazených, chlazených, bez požadavků na teplotu), živočišných produktů určených k jiným účelům než k lidské spotřebě – krmiva, suroviny pro farmaceutické a technické použití atd. (zmrazené, chlazené, bez požadavků na teplotu) a zvířat – registrovaných koňovitých a jiných (kromě skotu, ovcí, koz a prasat).
Projekt sestává ze tří částí:
1. modernizace stanoviště hraniční kontroly
2. pořízení technického vybavení
3. soubor školení ve veterinárním sektoru.
První část byla spolufinancována z prostředků Phare, zbylé dvě byly financovány z vnitrostátních zdrojů.
První část zahrnuje výstavbu nové budovy pro vykonávání hraničních veterinárních kontrol na mezinárodním letišti v Praze, včetně všech napojení na stávající infrastrukturu, zajištění parkování a oplocení. Konečným příjemcem výhod této části projektu byla Česká správa letišť v Praze, která nesla plnou odpovědnost za vypracování nabídky a za realizaci pracovní smlouvy.
Dle výsledků veřejného nabídkového řízení provedeného v souladu s nařízeními, které Evropská unie vydala pro projekty financované z programu PHARE, byla výstavbou pověřena společnost Zlínstav a.s. Prováděcí agenturou odpovědnou za řádné vykonání projektu je Centrum regionálního rozvoje ustaveného na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky.
Realizace tohoto projektu byla jednou z podmínek stanovených v rámci jednání o přistoupení České republiky, a jeho úspěšné dokončení tedy bylo velice důležité. Tento cíl byl i přes krátkou lhůtu pro dokončení výstavby naplněn.
Pro další informace se prosím obraťte na:
Katharina von Schnurbein, tisková kancelář Zastoupení Evropské komise v České republice: katharina.von-schnurbein@cec.eu.int, tel: 224 312 835 nebo 255 708 220.

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .

ICEU, Tiskové zprávy, 2. 6. 2004