Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zlepšení hygienických podmínek při porážce zvířat do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Zlepšení hygienických podmínek při porážce zvířat

Vydáno: 4.5.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
Na rozdíl od opatření vedoucích k redukci výskytu salmonel u poražených zvířat, je u Campylobacteru nutné zaměřit se především na dodržování hygienických předpisů v průběhu porážky.
Zoonózy jsou infekce nebo onemocnění, které mohou být přenášeny přímo nebo nepřímo mezi zvířaty a lidmi, například konzumací kontaminovaných potravin nebo při kontaktu s nakaženými zvířaty. Závažnost těchto onemocnění u člověka kolísá od mírných příznaků až po život ohrožující stavy. Výzkum prokázal, že jedna třetina až jedna polovina všech infekčních chorob u lidí má zoonotický původ. 
www.topnews.net.nzInfekce způsobené Campylobacterem jsou v posledních několika letech nejčastější příčinou průjmových onemocnění bakteriálního původu u lidí. Tyto choroboplodné zárodky mohou být do lidského organismu přeneseny ze zvířat. Podle souhrnné zprávy EFSA o výskytu zoonóz byl v roce 2010 v Evropě oficiálně hlášen výskyt celkem 212 064 případů kampylobakteriózy, což odpovídá asi 7% meziročnímu nárůstu.
Jako jeden z nejčastějších zdrojů infekce bylo identifikováno syrové nebo nedostatečně tepelně upravené drůbeží maso. Mírně frekventovaný je přenos zárodků z užitkových a zájmových zvířat na člověka. Na rozdíl od salmonel, kde přijaté změny v chovech užitkových zvířat výrazně pomohly snížit jejich výskyt, jsou k minimalizaci Campylobacteru zapotřebí další opatření. Týká se to především zlepšení hygieny v průběhu porážky. Je nutné zajistit, aby se v jejím průběhu minimalizovala fekální kontaminace masa. Toho lze dosáhnout mj. tím, že se nebudou zvířata krmit bezprostředně před převozem na porážku, samozřejmě za předpokladu shody se zákonnými předpisy na ochranu zvířat.
Při následné dekontaminaci jatečně upravených trupů zabitých zvířat je nutné vyhovět mnoha přísným limitům: v Evropské unii nejenom že není povoleno používat chemické metody, ale neakceptovali by je ani sami spotřebitelé. Pozitivním vedlejším efektem zlepšení hygieny při porážce by podle německých vědců ze Spolkového ústavu pro hodnocení rizik (BfR) mohla být i další redukce počtu případů salmonelózy. Kontaminaci potravin Campylobacterem není možné rozpoznat ani zrakem, čichem nebo podle chuti. Efektivně zneškodnit zárodky Campylobacteru je možné jedině prostřednictvím odpovídajících hygienických opatření. Maso by se mělo vždy důkladně tepelně upravit – uvnitř musí být maso nejméně po dobu dvou minut vystaveno teplotě 70 °C a vyšší. Při současné přípravě syrových a vařených potravin nesmí být nikdy používáno stejné kuchyňské náčiní. Po kontaktu se syrovým masem je nutné ihned důkladně omýt ruce.

Schutz vor Campylobacter-Infektionen: Verbesserungen durch mehr Schlachthygiene

www.animal-health-online.de
 
Další zdroje:
Zpráva EFSA a ECDC o zoonózách za rok 2010

A-Z slovník pro spotřebitele: "Campylobacter"

 

 


Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021