Bezpečnost potravin

Živé kvasinky v mléčných náhražkách telat

Vydáno: 29. 9. 2004
Autor:

U telat se v prvních týdnech života běžně vyskytuje infekce trávicího traktu, způsobovaná hlavně E. coli a Salmonellou spp.

Závažné průjmy v důsledku zhoršené nebo chybějící   pasivní imunity přenášené z matky na tele snižují užitkovost vlivem poruchy zdraví a snížené účinnosti krmiva. Studie u dospělých dojnic ukázala, že dietetický doplněk živých kvasinek Saccharomyces cerevisiae – zvyšuje stravitelnost hemicelulózy a hrubého proteinu a zvyšuje počet celulolytických bakterií. Výzkum u telat ukázal, že doplněk kvasinek  Saccharomyces cerevisiae  zvyšuje příjem sušiny a přírůstek hmotnosti.
Od počátku 90. let se určité druhy kvasinek S. cerevisiae boullardii  začaly  užívat u lidí a   monogastrických zvířat jako preventivní a terapeutické činidlo proti řadě  průjmových onemocnění.  Na konci 90. let bylo zjištěno, že  by se S. cerevisiae boullardii  mohla  vázat na patogenní enterické bakterie, jako entero-hemoragická E. coli a vůči antibiotikům  odolný fagotypový mutant Salmonelly typhimurium.
Někteří výzkumníci se domnívali, že přídavek kvasničného produktu s obsahem  S. cerevisiae boullardii do mléčné náhražky telat může příznivě ovlivnit  zdraví telat a zlepšit jejich užitkovst omezením průjmů. Jiná domněnka byla, že by doplněk kvasničného produktu do krmiv pro telata  mohl ovlivnit způsob antibiotické rezistence u E. coli vyloučením antibioticky rezistentního patogenu. Kalifornští výzkumníci dále předpokládali, že zkrmování živých S. cerevisiae aplikovaných do obilovin pro holštýnská telata bez pasivní imunity  podpoří užitkovost zlepšeným příjmem sušiny a  zvýší přírůstek hmotnosti.
Podle výsledků výzkumu provedeného v Kalifornii u telat v komerčním chovu bez pasivní  imunity může přídavek živých kvasinek do krmiva zlepšit užitkovost zvířat.
Feed Intern., 25, 2004, č.  9, s. 18-19