Bezpečnost potravin

Získání dotací na nové bydlení

Vydáno: 1. 9. 2002
Autor:

příspěvky; úvěry; demolice; povodně; ČR

Jaké dotace můžete získat na bydlení?
 Nenávratný příspěvek 35-60 tisíc korun od obecních úřadů.
 Nenávratný příspěvek ve výši 150 tisíc korun pro ty, kteří přišli o bydlení, týká se jak vlastníků, tak i nájemců bydlení. Poskytuje ho krajský úřad na základě písemné žádosti podané u obce.
 Zvýhodněný úvěr ve výši 850 tisíc korun s úrokem 2 % a dobou splatnosti 20 let pro lidi, kteří přišli o byt či dům s možností odkladu splátek. Poskytuje ho Státní fond rozvoje bydlení na základě písemné žádosti.
 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) prostřednictvím krajských úřadů vlastníkům uhradí náklady na odstranění stavby nebo sutin až do výše 100 %.
 Obec může získat příspěvek až 600 tisíc korun na bytovou jednotku, nebo dokonce až do výše 1 milionu korun na jednu bytovou jednotku při splnění stanovených podmínek a dokončení stavby do 31.12.2002 (tady není nutná kolaudace, ale aby bylo o ní zažádáno, o oprávněnosti žádosti však bude podle M. Petříkové z MMR individuálně rozhodovat pětičlenná komise MMR)

Podrobnosti na internetové stránce: http://www.infopovodne.cz .

MF Dnes, 13, 2002, č. 202, s. E/3 (Mik)