Bezpečnost potravin

Zelí může snižovat riziko vzniku rakoviny plic

Vydáno: 6. 11. 2005
Autor:

Konzumace zelí a dalších druhů zeleniny této čeledi, jako jsou kupříkladu brokolice, řeřicha či růžičková kapusta, může u některých lidí se specifickou genetickou výbavou redukovat riziko rakoviny plic.

Pracovníci Mezinárodního institutu pro výzkum rakoviny  IARC  zjistili, že konzumace zelí a dalších druhů zeleniny z čeledi brukvovitých, jako jsou kupříkladu brokolice, řeřicha či růžičková kapusta, může redukovat riziko rakoviny plic u některých lidí se specifickou genetickou výbavou. Výzkumníci identifikovali některé genetické profily, které mohou s vysokou pravděpodobností získat odolnost proti rakovině z brukvovitých (křížatých) rostlin. Dřívější studie sice spojovaly konzumaci zeleniny tohoto druhu se snižováním rakoviny plic, ale příslušný mechanizmus působení nebyl dosud přesvědčivě potvrzen. Nicméně výzkumníci prokázali, že isothiokyanáty, látky, které jsou ve vysokém množství obsaženy v brukvovité zelenině, mají silné chemopreventivní účinky proti rakovině plic. Tým pracovníků IARC se domnívá, že isothiokyanáty jsou v těle eliminovány enzymem glutathion-S-transferázou, produkovanou geny GSTM1 a GSTT1, a lidé, kteří mají inaktivní formu těchto genů mají v důsledku jejich snížené eliminační schopnosti vyšší koncentraci isothiokyanátů. Dalšími výzkumy bylo skutečně potvrzeno, že u lidí s inaktivní formou těchto genů je nižší pravděpodobnost vývoje rakoviny plic, v důsledku příznivých účinků isothiokyanátů. V rámci výzkumu bylo sledováno 21 451 pacientů s rakovinou plic a 2168  kontrolních osob různého věku a pohlaví ze šesti zemí východní a střední Evropy, a to na bázi stravovacích dotazníků a genetického statusu účastníků, zjištěného z krevních vzorků. Bylo zjištěno, že týdenní konzumace brukvovité zeleniny měla 33% protektivní účinek proti rakovině plic u participantů s inaktivní formou genu GSTM1. U osob s inaktivní formou genu GSTT1 byl protektivní účinek 37 % a u těch, kteří měli oba geny v inaktivní formě byl protektivní účinek 72 %. U osob s aktivní formou těchto genů žádný protektivní efekt nebyl zjištěn. Studie, jejíž výsledky poskytují důkazy výrazného protektivního účinku konzumace brukvovité zeleniny na snižování rizika rakoviny plic, byly publikovány v časopisu The Lancet.

http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?id=63555