Bezpečnost potravin

Železo a riziko diabetu

Vydáno: 22. 2. 2004
Autor:

Studie zahrnující 1414 zdravých žen vede k domněnce, že vysoký obsah železa v krvi má vliv na zvýšení rizika vývoje diabetu.

Ve druhém únorovém vydání časopisu JAMA (Journal of American Medical Association, 2004) byly publikovány výsledky studie, ve které se sledoval vliv obsahu železa v krvi u 1414 žen na riziko vývoje diabetu. Zjistilo se, že se zvyšováním obsahu železa v krvi se zvyšuje riziko diabetu, přičemž u žen, které měly nejvyšší hodnoty železa v krvi, bylo riziko třikrát vyšší než u žen s nejnižšími hladinami železa v krvi.
Typ 2 diabetu je běžným projevem hemochromatózy, onemocnění, které je spojeno s nadměrnou akumulací železa. U zdravých osob však dříve nebylo pozorováno, že by vyšší zásoby železa v těle byly předpokladem pro vývoj diabetu typu 2. Vysoký příjem železa se v některých studiích dával do souvislosti se zvýšením rizika onemocnění srdce a ve spojení s vysokým příjmem manganu se usuzovalo na souvislost s rizikem Parkinsonovy choroby.
Odborníci na výživu uvádějí, že riziko nadměrného příjmu železa je daleko nižší než riziko související s deficitem železa a zdůrazňují, že železo je nezbytné pro zajištění optimálního zdraví.
www.nutraingredients-usa.com