Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zdroj kontaminace kojenecké vody Horský pramen byl odhalen do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
TZ SZPI > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SZPI> Zdroje ICBP - Archiv

Zdroj kontaminace kojenecké vody Horský pramen byl odhalen

Vydáno: 26.3.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SZPI ze dne 25.3.2010.
V prvních dvou týdnech v březnu Státní zemědělská a potravinářská inspekce varovala veřejnost před dvěma šaržemi kojenecké vody Horský pramen v pětilitrových baleních, u kterých byla laboratorně potvrzena kontaminace cizorodými organickými látkami (př. toluenem, chloroformem, dichlorbrommethanem atd.). Na základě laboratorních rozborů provedených akreditovanými laboratořemi, které při následné kontrole inspektorům předložil výrobce těchto kojeneckých vod, tedy firma Jesenické prameny Nová Pláň, a.s., byl odhalen pravděpodobný zdroj kontaminace. Byly jím použité obaly.
 
Výrobce si nechal analyzovat preformy i z nich vyrobené pětilitrové PET lahve. Laboratoře v těchto materiálech zjistily vysoký obsah toluenu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce všechny podklady k těmto zjištěním předala orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou ze zákona kompetentní ke kontrole zdravotní nezávadnosti obalů používaných pro potraviny. 
 
Společnost Jesenické prameny Nová Pláň, a.s. se SZPI zodpovědně a příkladně spolupracuje. Při kontrole předložila laboratorní rozbory kojeneckých vod jiných šarží, u kterých SZPI již 5. března z preventivních důvodů pozastavila uvádění do oběhu. Z rozborů vyplývá, že analyzované vzorky vyhovovaly požadavkům právních předpisů, co se týče obsahu toluenu a volného chlóru. Výrobce se na základě šetření SZPI rozhodl ukončit výrobu pětilitrových balení kojenecké vody a všechna pětilitrová balení, která měl na skladě, i ta balení, která stáhl od svých odběratelů, zlikvidoval. 
 
Všechna zjištění SZPI se týkají pouze kojenecké vody Horský pramen v pětilitrových baleních, preformy pro výrobu obalů dvoulitrových balení pocházejí od jiného dodavatele.
 
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
25. 3. 2010

Předcházející zprávy k případu kontaminace kojenecké vody Horský pramen:
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021