Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zdravá zelenina od pěstitelů ze systému integrované produkce zeleniny do kategorie

Aktuality > Aktuality

Zdravá zelenina od pěstitelů ze systému integrované produkce zeleniny

Vydáno: 10.6.2011
Tisk článku
Autor: Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Nebojte se kupovat zeleninu od českých producentů. Tisková zpráva VÚRV, v.v.i. ze dne 10.6.2011.

Sledování výskytu reziduí pesticidů v zelenině bylo mimo jiné součástí řešení výzkumného projektu MZe č. QH81292, řešeného v letech 2008 – 2011 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. společně s Vysokou školou chemicko technologickou.

Moderní metody detekce reziduí pesticidů, které byly použity, umožňují v jednotlivých vzorcích zeleniny stanovit kvantitativně současně až 100 účinných látek pesticidů. Tyto účinné látky zahrnují téměř celé spektrum pesticidů používaných v EU i v ČR v ochraně zeleniny proti chorobám, škůdcům a plevelům.
V letech 2008 – 2010 bylo celkem hodnoceno 56 vzorků zeleniny dodávaných na náš trh, zahrnujících celer, cibuli, čínské zelí, kapustu, kedluben, květák, mrkev, petržel, ředkev japonskou, ředkvičku, salát a zelí. Tyto vzorky pocházely od pěstitelů zapojených v systému integrované produkce zeleniny.
Tento systém pěstování zahrnuje technologii pěstování, která je šetrnější k životnímu prostředí a ve které je omezeno používání pesticidů. Pěstitelé mají zakázáno použití pesticidů rizikových z hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska bezpečnosti potravin a pro řadu dalších pesticidů mají stanoveny podmínky pro jejich omezené použití. Ze systému integrované produkce pochází většina produkované české zeleniny uváděné na trh.
Podle statistik národních autorit EU se frekvence výskytu vzorků přesahujících povolené limity reziduí pesticidů u zeleniny a ovoce pohybuje okolo 4 % z celkového počtu testovaných vzorků. Naproti tomu výsledky průzkumu ukázaly, že žádný z 56 testovaných vzorků zeleniny nepřekročil povolený maximální limit výskytu reziduí (MLR) dle nařízení 396/2005/ES a případné zjištěné hodnoty byly hluboko pod povoleným limitem.
U 30 % vzorků zeleniny se nevyskytovala žádná rezidua pesticidů, což zcela odpovídá požadavkům pro biozeleninu z režimu ekologického pěstování. Dalších 30 % vzorků zeleniny by splnilo přísnou normu pro potraviny pro kojence a malé děti, která připouští pouze stopové hodnoty reziduí. Ve zbylých 40 % vzorků byl detekován převážně výskyt 1 nebo 2 účinných látek pesticidů maximálně do úrovně 1/10 maximálního limitu reziduí pesticidů povoleného v zelenině.
Také rizika kontaminace české zeleniny původci chorob přenosnými na člověka, včetně nebezpečných bakterií jsou téměř vyloučena. V systému integrované produkce zeleniny se v roce pěstování zeleniny nehnojí statkovými hnojivy a kaly z čističek odpadních vod, které jsou možným zdrojem nákazy. K omývání zeleniny se u nás používá pouze pitná voda. U pěstitelů v systémech integrované produkce jsou tyto požadavky přísně dodržovány a jejich splnění je kontrolováno.

Podle výsledků řešeného projektu je zelenina od českých producentů, zejména ze systému integrované produkce zeleniny, nejenom velmi kvalitní a čerstvá, ale zejména zcela bezriziková z hlediska bezpečnosti potravin a lze ji jako zdravou potravinu konzumentům doporučit.

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., koordinátor výzkumného projektu MZe ČR  č. QH81292.

* Pravidla pro integrovaný systém produkce zeleniny

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021