Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zdokonalení zpráv RASFF do kategorie

Hlášení v systému RASFF > Zdroje ICBP - Archiv> Hlášení v systému RASFF> Zdroje ICBP - Archiv

Zdokonalení zpráv RASFF

Vydáno: 17.5.2007
Tisk článku
Zprávy o notifikacích v systému rychlého varování budou doplněny o sloupce informující o způsobu zjištění závady a o stavu přijatých opatření.
Komise rozhodla, že zprávy o notifikacích v systému RASFF  budou doplněny o další informace ohledně způsobu zjištění závady a ohledně potřeby dalších opatření. Zpráva bude obsahovat další dva sloupce, jeden bude nazván „typ kontroly“ a druhý „stav“. Ve sloupci „typ kontroly“ bude specifikováno, pokud závada byla zjištěna při hraniční kontrole, zda dodávka nebyla puštěna přes hranice („import rejected“) nebo zda byla závada zjištěna u vzorků odebraných na hranicích až poté, co byla dodávka vpuštěna do oběhu („screening sample“). Další varianty jsou, že závada byla zjištěna na základě odběru vzorků z tržní sítě („market control“) nebo u výrobce („company own check“) nebo se informace dostala ke kompetentním orgánům jako důsledek otravy jednotlivce nebo hromadné otravy.
Druhý doplněný sloupec bude uvádět, v jaké „distribučním stavu“ se výrobek nachází a jaká opatření byla přijata k datu notifikace. Tato informace má pomoci posoudit závažnost notifikovaného zjištění a potřebnost dalšího opatření. Když je např. odběrem z tržní sítě zjištěna závada a úřady zajišťují stažení zboží z trhu, může ještě někde docházet k distribuci. Nebo, pokud se zjistí závada u „screening sample“, znamená to, že výrobek se dostal na trh a v okamžiku notifikace ještě nemusí být známo, kam byl distribuován. Někdy je zřejmé že výrobek byl distribuován jen do určité země, jindy je možné že se dostal na trh v řadě zemí.
Např. byla v Itálii odběrem z tržní sítě zjištěna salmonela v italských živých škeblích nebo na Slovensku v italských uzeninách (přítomnost v 25 g), které v době, kdy úřady nařídily stažení z prodeje, už mohly být rozdistribuovány. Naopak nebylo třeba přijmout další opatření v případě zjištění (ve Velké Británii), které se týkalo nadměrného obsahu barviv azorubin (E 122) a košenilová červeň E 124 v francouzské cukrové vatě, protože v době notifikace již byl výrobek spotřebován. Podobný případ se týkal plodů „malajské hvězdy“ (karambola, starfruit) z Malajsie obsahující nepovolený isoprokarb v množství 0,47 mg/kg.
EU Food Law, 2007, č. 298, s. 15-16
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021