Bezpečnost potravin

Závěry ohledně evropského systému RASFF v r. 2006

Vydáno: 16. 8. 2007
Autor: pospisilova

Do systému bylo odesláno 2 874 varování a informačních hlášení, ČR dodala 76 notifikací. MZe ČR vydalo zprávu o činnosti RASFF v r. 2006.

Podle názoru Komise, čím více hlášení do systému RASFF, tím lépe zajištěná bezpečnost potravin. Celkem bylo do systému v r. 2006 odesláno 2 874 varování a informačních hlášení, nejvíce (řádově stovky) z Itálie, Německa, Spojeného království a Španělska. ČR poslala do systému 76 notifikací. Nejčastěji (706 případů) se závady týkaly ořechů a výrobků, které je obsahují. Většinou však nešlo o varování (tzn. nutnost stažení z trhu, jen 34 případů), ale jen o informaci (672 případů). Vysoký počet varování (175) a informačních hlášení (347) se týkal ryb, korýšů a měkkýšů a dále masa (113 resp. 73 případů) a ovoce a zeleniny (72 resp. 259 případů). Kvůli mykotoxinům je nyní při dovozu z Íránu testováno 100 % pistácií jak v zemi původu, tak i v EU.
K významným ohlášeným případům patřily v r. 2006 výrobky belgické mlékárny Bowland obsahující dioxiny nebo nezákonné použití barviv a přítomnost aflatoxinů v krmivu pro psy.
Závadné výrobky pocházely nejčastěji z Číny, Turecka, Íránu a USA (263 – 236 případů). Z ČR pocházelo 21 závadných výrobků.
EK usiluje o zapojení třetích zemí do systému, aby reakce mohla být rychlejší. Je to velmi komplikované, ale EK spolupracuje na řešení např. se zeměmi jihovýchodní Asie, které mají zájem o export do Evropy. Problémem tam jsou velmi rozdílné normy platné pro jejich vnitřní trhy.
Systém RASFF pracuje 24 hodin denně, obsluhuje ho 7 pracovníků.
 
Poznámka
1. Ministerstvo zemědělství vydalo ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU VČASNÉ VÝMĚNY INFORMACÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2006, která je k dispozici na webové stránce Mze ČR (Výroba potravin – Bezpečnost potravin)
nebo na stránkách kontrolních orgánů zapojených do systému, např. SZPI.