Bezpečnost potravin

Zavedení Improvacu ve Švýcarsku

Vydáno: 22. 11. 2008
Autor:

Teprve v září došlo ve Švýcarsku k zahájení vakcinace Improvacem v běžné zemědělské praxi, i když tato vakcína získala povolení již před rokem.

Po uplynutí více než jednoho roku od udělení povolení očkovací látce Improvac (která je určena k redukci kančího zápachu) americké firmy Pfizer byla tato vakcína na začátku měsíce září ve Švýcarsku oficiálně uvedena do běžné zemědělské praxe. V Austrálii a na Novém Zélandu je tato vakcína, která dočasně potlačuje funkci varlat a současně zabraňuje tvorbě androstenonu, testosteronu a jiných steroidů, běžně používána již od roku 1998. V Jižní Africe, Mexiku a Brazílii je využívána již od roku 1996.
 
Ve Švýcarsku je však dosud pouze hrstka zemědělských podniků, ve kterých se rozhodli chovatelé vyzkoušet tuto metodu jako alternativu nákladné a pracné metody umrtvení selat při kastraci pomocí narkotizačního plynu isofluranu. Jedním z důvodů je skutečnost, že dosud z velkých obchodních řetězců signalizovala pouze společnost Coop, že bude odebírat maso zvířat vakcinovaných Improvacem. Oficiální zákaz kastrace kanečků bez narkózy bude platit ve Švýcarsku od roku 2010.
 
Vakcinace by ale měla mít i pozitivní vliv na výkrmovou schopnost a jateční hodnotu prasat. Neboť teprve až po aplikaci druhé vakcíny, čtyři až šest týdnů před porážkou, lze zvířata samčího pohlaví vykrmovat jako kance. Podle výsledků různých studií by mělo u zvířat ošetřených Improvacem dojít ke zvýšení přírůstků živé hmotnosti o 5 až 10 %, zlepšení konverze krmiva o 8 až 10 % a zvýšení podílu hlavních masitých částí o 1 až 1,5 % v porovnání se zvířaty kastrovanými.
 
Schweiz: Improvac eingeführt
Top Agrar, 2008, č. 11, s. S 18