Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Závažnost lézí jako indikátor kontaminace jatečně upravených těl prasat salmonelami do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Závažnost lézí jako indikátor kontaminace jatečně upravených těl prasat salmonelami

Vydáno: 15.3.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
Pokud vykazují jatečné trupy prasat na porážkových linkách patologické změny, je podle výsledků amerického výzkumu pravděpodobnost, že jsou kontaminovány salmonelami o 90 % vyšší než v případě jatečných těl bez těchto změn.
jatečný trup prasese vykazující příznaky chronické pleuritidy Cílem amerického výzkumu vědeckého týmu z Iowa State University a Michigan State University bylo kvantifikovat vzájemný vztah mezi výskytem velkých lézí zjištěných ve zpracovatelském závodě a kontaminací salmonelami a určit, zda laické posouzení stavu lézí koresponduje s verdiktem specializovaných veterinárních lékařů v oboru chovu prasat (patologů).
Celkem bylo ve zpracovatelském závodě na středozápadě USA vyšetřeno 202 jatečných trupů prasat pocházejících z konvenční produkce a 156 jatečně opracovaných trupů prasat z chovů rezignujících na používání antibiotických preparátů.
Metoda: Celkem byla provedena 4 opakování. V každém byla posuzována čerstvě vykuchaná jatečně upravená těla z hlediska výskytu nebo absence viscerálních srůstů laickými hodnotiteli a zároveň byly pořízeny i digitální fotografie jatečných těl. Před finální fází opracování - oplachováním - byly odebírány tamponové vzorky a analyzovány na přítomnost zárodků Salmonella spp a Enterococcus spp. Následně fotografie jatečných trupů hodnotili 3 veterinární patologové z hlediska četnosti lézí. Výsledky byly použity k otestování schopnosti detekovat přítomnost lézí pro predikci bakteriální kontaminace jatečných trupů prasat a shodu mezi dobrozdáním zkušených a nezkušených hodnotitelů.
Výsledky: Pravděpodobnost kontaminace jatečných trupů s výskytem lézí, zjištěnými na jatkách, salmonelami byla o 90 % vyšší, než u trupů bez těchto lézí.
Závěry a klinická relevance: Zjištěné výsledky naznačily, že by bylo možné využít přítomnost lézí k predikci kontaminace salmonelami u prasečích trupů a neexpertní posuzování výskytu lézí na porážkové lince by mohlo být využito k rozlišení zdravých a chronicky nemocných prasat předtím, než vstoupí do potravinového řetězce.

Lesion severity at processing as a predictor of Salmonella contamination of swine carcasses
American Journal of Veterinary Research, 73, 2012, č. 1, s. 91-97
(doi: 10.2460/ajvr.73.1.91)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021