Bezpečnost potravin

Závažná střevní onemocnění v severním Německu

Vydáno: 24. 5. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Neobvykle četný výskyt závažných střevních onemocnění vyvolaných enterohemoragickými Escherichia coli alarmuje severoněmecké zdravotní úřady.

 © biotechnologie.deKiel/Hannover (aho) – Na severu Německa došlo k mimořádné kumulaci výskytu závažných střevních infekcí vyvolaných patogeny EHEC (enterohemoragické Escherichia coli) v krátkém čase. Postihuje převážně dospělé osoby. Život ohrožující komplikace se mohou vyskytnout u dětí mladších šesti let. U 5 až 10 % starších osob nebo u osob s oslabenou imunitou se může v souvislosti s tímto onemocněním vyvinout hemolyticko-uremický syndrom (HUS). HUS je charakterizován poškozením cévních stěn, červených krvinek a ledvin, což často vede k nutnosti pacienta dialyzovat. Mohou se připojit i další komplikace jako krvácení do mozku, neurologické poškození a poškození dalších orgánů (slinivka břišní, srdce). Při výskytu závažnějších průjmů je proto nutné ihned vyhledat lékaře, který rozhodne o dalších laboratorně diagnostických vyšetřeních.  
V současné době probíhá vyšetřování potenciálních zdrojů infekce. Rizikem je kontakt člověka se skotem, ovcemi, kozami a volně žijícími zvířaty. Původce může být do organismu člověka přenesen prostřednictvím nedostatečně tepelně opracovaného masa (i zvěřiny), syrového mléka, sýry vyrobené ze syrového mléka, nemytým ovocem a saláty resp. zeleninou hnojenou statkovými hnojivy.
Téměř všichni postižení v severním Německu (do soboty 21. 5. 70 případů) jsou ve věku mezi 19 a 55 lety, převážně se jedná o ženy. Podle dosavadních zjištění se první případ vyskytl 10. května. Část pacientu se nachází v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče.
Hamburský zdravotní úřad varoval, že EHEC infekce by mohly proběhnout i bez komplikací a tak zůstat bez povšimnutí. Většinu známých případů provází nekrvavý, většinou vodnatý průjem, doprovodnými symptomy jsou nevolnost, zvracení a gradující bolesti břicha, vzácněji horečka.
Podle ministerstva zdravotnictví v Kielu je nutné počítat s výskytem dalších případů. EHEC zárodky se vyskytují v Německu stále častěji. Ústav Roberta Kocha (RKI) od zavedení ohlašovací povinnosti v roce 2001 každoročně registruje výskyt 800 až 1 200 onemocnění vyvolanými EHEC.
EHEC-Welle: Vorsicht bei Kontakt zu Rindern, Schafen, Ziegen, Wildtieren, Rohmilch, Rohkost, „Naturdünger“ und unzureichend gegartem Fleisch
Häufung schwerer Durchfallerkrankungen in Norddeutschland
[2011-05-23], http://www.welt.de