Bezpečnost potravin

Zavádění lepku do výživy kojenců

Vydáno: 22. 3. 2011
Autor:

Doporučení výboru pro toxicitu a výboru pro výživu Úřadu pro potraviny ve Velké Británii.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) připomíná rodičům doporučení, aby děti byly po dobu asi šesti měsíců výhradně kojeny a pevná strava se zaváděla až po této době. Toto doporučení je založeno na názoru expertů, kteří důkladně prověřovali okamžik, který je nejlepší pro zavedení lepku do stravy dětí. Lepek je bílkovina, která se nachází v cereáliích, např. pšenici, žitu a ječmeni.
FSA: Výbor pro toxicitu (COT) a Vědecký poradní výbor pro výživu (SACN) hodnotily dostupné důkazy s cílem zjistit, zda věk, kdy je lepek zaváděn do výživy kojenců, má vliv na vývoj celiakie a diabetu typu 1 u dětí. K tomuto sledování došlo poté, co Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vědecké stanovisko, ve kterém se uvádělo, že zavádění lepku do výživy kojenců v šesti měsících věku při pokračujícím kojení může snížit riziko vývoje celiakie (nesnášenlivosti lepku) a cukrovky.

Výbory COT a SACN došly k následujícím závěrům:

* Zavádění potravin obsahujících lepek do tří měsíců (13 týdnů) věku dítěte může být spojeno se zvýšeným rizikem celiakie.
* Důkazy, které jsou v současné době k dispozici, nejsou dostatečně silné pro učinění specifických doporučení, kdy by se měl lepek zavádět do stravy kojenců starších tří měsíců.
* Není dostatečně silný důkaz na podporu doporučení zavádět lepek před šestým měsícem věku dítěte.
* Existuje určité zvýšené riziko vývoje celiakie u kojenců, kteří nejsou kojeni v době, kdy se zavádí lepek do stravy.

Tyto nálezy nemění současná doporučení britské vlády. SACN je využije při revizi současných doporučení týkajících se výživy kojenců a malých dětí. Nová doporučení budou zahrnovat k věk dětí, který je vhodný pro zavedení pevné stravy. Práce na revizi již začala. Po jejím ukončení stát zváží svá všeobecná doporučení pro výživu kojenců.

Doporučení pro zavádění pevných potravin
Britská vláda radí maminkám, aby děti do šesti měsíců věku výhradně kojily. Pevné potraviny by se měly zavádět asi po šestém měsíci věku a to při pokračujícím kojení. Je důležité, aby se potraviny, které obsahují lepek a jiné složky, které běžně způsobují alergie, zaváděly jedna po druhé tak, aby se vysledovalo, zda dítě má nějakou reakci.
Pokud se rodiče po domluvě s lékařem rozhodnou pro zavedení pevných potravin před šestým měsícem věku dítěte, měli by vyloučit potraviny, které běžně způsobují potravinové alergie. Mezi ně patří potraviny obsahující lepek. V příloze je uvedeno společné stanovisko COT a SACN k zavedení lepku do stravy kojenců.

Příloha: Timing of introduction of gluten into the infant diet (pdf, 237 kB, 19 stran)

Zdroj: FSA

A–Z slovník pro spotřebitele (viz hesla alergie, celiakie, lepek)
Víš co jíš? (internetový portál MZe zaměřený na výživu)