Bezpečnost potravin

Záštita ministra zemědělství nad setkáním expertů na databáze složení potravin v Praze

Vydáno: 31. 7. 2008
Autor:

Pracovní setkání se koná v Praze ve dnech 15.-19.9. 2008. Zveřejněn program přednáškové sekce plenárního zasedání.  

Ministr zemědělství Petr Gandalovič udělil záštitu nad celoevropským setkáním expertů na databáze složení potravin sdružených v rámci projektu EuroFIR. Setkání se koná letos v Praze ve dnech 15.-19.9.  Součástí setkání je plenární zasedání zástupců sítě a jednání v pracovních skupinách.  
Organizací pracovního setkání v Praze byly za českou stranu pověřeny Úřadem pro potraviny MZe dvě instituce – Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Výzkumný ústav potravinářský Praha.
Ve dnech 16.-17. 9. 2008 se v Konferenční centru City v Praze bude konat plenární zasedání sítě EuroFIR vědeckých pracovníků podílejících se na realizaci projektu a dalších pozvaných odborníků.  Jednání se soustředí na standardy kvality dat, management dat a webové služby, tradiční a etnické potraviny a bioaktivní látky. V rámci pracovního setkání bude dne 16. 9. 2008 v Konferenčním centru City k dispozici Červený sál pro prezentaci zástupců potravinářského průmyslu České republiky.  K prezentaci potravinářských firem lze využít distribuci informačních letáků, propagačních materiálů, popř. organizování ochutnávky tradičních českých potravin a nápojů.
U příležitosti pracovního setkání expertů na databáze složení potravin Zemědělská a potravinářská knihovna při ÚZEI uspořádá dne 18. 9. 2008 výstavku odborných publikací z fondu knihovny, které se vztahují k tématu setkání: tabulek složení potravin , knih receptur a dalších odborných publikací. Výstavka bude zpřístupněna v Domě zemědělské osvěty (Slezká 7, Praha 2).

Kontakty

Ing. Marie Macháčková
Zemědělská a potravinářská knihovna
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Slezská 7, Praha 2
E-mail: machackova@uzpi.cz
Tel.: 227 010 284
 
Ing. Marie Holasová
Výzkumný ústav potravinářský Praha
Radiová 7, Praha 10
E-mail: m.holasova@vupp.cz
Tel.: 296 292 271
Za EuroFIR

Paul Finglas (koordinátor projektu) a Dawn Wright (manažerka projektu)
Institute of Food Research
Norwich, Velká Británie
E-mail: ifr.eurofir@bbsrc.ac.uk