Bezpečnost potravin

Zásoby vakcín proti bluetongue

Vydáno: 12. 1. 2009
Autor:

Jednotlivé spolkové země Německa se zásobují očkovacími látkami proti viru bluetongue sérotypu 8 a 1.

Mainz (aho) – K ochraně před katarální horečkou ovcí vyvolanou virovým sérotypem 1 bylo ve spolkových zemích Německa Hesensku, Sársku, Bádensku-Virtembersku a Porýní-Vestfálsku uvolněno z rezerv dostatečné množství očkovací vakcíny. Viry sérotypu 1 byly zavlečeny do Francie ze severní Afriky a mohly by v letošním roce dostihnout také Německo, uvedlo ministerstvo životního prostřední Severního Porýní-Vestfálska se sídlem v Mainzu. Dosavadní vakcinace proti sérotypu 8 neochránila skot a ovce před infikováním jinými sérotypy.
 
Severní Porýní-Vestfálsko objednalo na letošní rok dostatečné množství očkovací látky proti viru bluetongue sérotypu 8, uvedlo dále ministerstvo. Diky plošné vakcinaci, která se uskutečnila v průběhu uplynulého roku jsou vakcinovaná zvířata dostatečně před tímto typem infekce ochráněna.
 
Před zavedením vakcinace byl virus sérotypu 8 identifikován celkem ve 2 550 zemědělských podnicích na území spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. V roce 2007 uhynulo následkem této infekce celkem 1 200 kusů skotu a 4 000 kusů ovcí a koz. Již v prvním roce vakcinace poklesl počet ohnisek nákazy na 50, ztráty zvířat byly jen ojedinělé.
 
Za nákup očkovací látky proti sérotypu 8 byly v roce 2008 vynaloženy finanční prostředky ve výši okolo 727 000 EUR, na financování se stejnou měrou podílely Nákazová pokladna a spolková země. V roce 2007 a 2008 investovalo Severní Porýní-Vestfálsko celkem přibližně 2 122 000 EUR mj. do vyšetření odebraných vzorků, vakcinaci a odškodnění za poražená nebo uhynulá zvířata.      
 
Blauzungenkrankheit: Impfstoffvorrat für die Serotypen 1 und 8
[cit. 2008-01-08], www.animal.health-online.de