Bezpečnost potravin

Zákaz zkrmování kuchyňských zbytků

Vydáno: 22. 4. 2009
Autor:

Evropská unie se snaží přesvědčit Švýcarsko, aby také přijalo zákaz zkrmování kuchyňských zbytků a zbylých potravin hospodářským zvířatům.

V Evropské unii je zkrmování kuchyňských zbytků a zbylých potravin zakázáno již od roku 2002. V Německu a v Rakousku platila do října 2006 přechodná úprava. Důvodem pro vydání zákazu zkrmování zbytků potravin bylo propuknutí nákazy slintavky a kulhavky.roku
 
Ve Švýcarsku však dosud žádný podobný zákaz vydán nebyl, ale byly výrazně zpřísněny předpisy upravující nakládání s kuchyňskými zbytky a se zbytky potravin a jejich zkrmování hospodářským zvířatům. V rámci vyjednávání o zrušení pohraničních veterinárních kontrol nyní Evropská unie Švýcarsku jasně vysvětlila, proč by mělo také přistoupit k přijetí zákazu. Pokud k tomu nedojde, bude EU i nadále hrozit pohraničními kontrolami. Kromě toho produkty ze zvířat, kterým bude zkrmována tzv. „prasečí polévka“, nebude možné exportovat.
 
Dr. Felix Grob, obchodní vedoucí společnosti Suisseporc, vyslovil politování nad nepružným postupem Evropské unie, která tímto postojem prakticky eliminuje ekologicky smysluplné zkrmování odpadních produktů. Jak se bude situace dále vyvíjet je otázkou otevřenou. Nejprve by se měl Spolkový veterinární úřad se sídlem v Bernu s příslušnými experty z EU sjednotit na přijetí přechodné úpravy této problematiky, která by byla v platnosti až do 1. července roku 2011.
       
Verfütterungs-Verbot von Speiseresten
SUS, 2009, č. 2, s. 8