Bezpečnost potravin

Z USA se drůbeží maso nedováží

Vydáno: 25. 2. 2004
Autor:

SVS výslovně zakazuje dovoz a tranzit všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a dovoz živočišných produktů, (vyjma tepelně opracovaných) pocházejících z nich. Dále se nepovoluje dovoz a tranzit násadových a konzumních vajec.

Evropská komise zakázala dovozů drůbeže z USA a Státní veterinární správa ČR postupuje stejným způsobem. Dosud se do ČR nemohlo z USA dovážet drůbeží maso, protože americká strana nebyla s to plnit naše dovozní podmínky.
Nyní, v souvislosti s výskytem aviární influenzy, neboli ptačí chřipky v USA, jmenovitě ve státu Texas, naše Státní veterinární správa navíc výslovně zakazuje dovoz a tranzit všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a dovoz živočišných produktů, (vyjma tepelně opracovaných) pocházejících z nich. Dále se nepovoluje dovoz a tranzit násadových a konzumních vajec. Tento zákaz dovozu a tranzitu trvá do odvolání a týká se stejně jako stanoví opatření Evropské komise, celého území USA.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz .

SVS, 25. 2. 2004