Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Z domácí porážky hovězí maso prodávat nelze do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Z domácí porážky hovězí maso prodávat nelze

Vydáno: 17.6.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 17. 6. 2013.

Jak už vyplývá ze samotného pojmu domácí porážka, je určeno toto maso k využití v domácnosti chovatele. Chovatel je povinen předem požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o povolení provádět domácí porážky, které mu je uděleno na dobu 3 let a následně musí každou jednotlivou porážku oznámit téže krajské veterinární správě nejméně 7 dní předem. Samozřejmě pak musí počítat s případnou kontrolou.
V naprosté většině případů k problémům nedochází. Nyní však inspektoři Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj zjistili v prodejně v Semilech 200 kg hovězího masa, a prodejce nebyl s to doložit původ nabízeného masa. K hovězímu masu nebyly předloženy žádné doklady, maso nebylo označeno značkou zdravotní nezávadnosti ani žádnými průvodními dokumenty. Následným šetřením bylo zjištěno, že maso pocházelo z domácí porážky, kterou chovatel neměl povolenu, ani nenahlásil její uskutečnění.
Protože se jednalo o maso neznámého původu, které neprošlo veterinární prohlídkou, čímž byl porušen § 20 odst. 1 veterinárního zákona, bylo maso pozastaveno a na základě § 53 odst. 1 písm. f) bodu 1 veterinárního zákona bylo nařízeno jeho znehodnocení a neškodné odstranění. Následně bylo zahájeno s prodejcem a chovatelem správní řízení za účelem uložení pokuty.
Státní veterinární správa na tomto zjištěném případě dokumentuje účinnost veterinárního dozoru a schopnost zjišťovat nedostatky, a připomíná, že maso z domácí porážky a výrobky z tohoto masa jsou určeny pouze pro využití v domácnosti chovatele, a jelikož neprošly veterinární prohlídkou, nelze je dále uvádět do oběhu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021