Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Workshop evropských stakeholderů o nových metodikách přístupu (NAM) pro vývojovou neurotoxicitu (DNT) a jejich využití při regulatorním hodnocení rizik chemických látek do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Workshop evropských stakeholderů o nových metodikách přístupu (NAM) pro vývojovou neurotoxicitu (DNT) a jejich využití při regulatorním hodnocení rizik chemických látek

Vydáno: 1.2.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
On-line, 7. – 9. března 2022

On-line, 7. – 9. března 2022, 13:00 - 17:30 hod.

Vývojově neurotoxické chemické látky představují rozmanitý soubor látek, které mohou narušovat normální vývoj lidského nervového systému. Potenciál nepříznivého vlivu expozice chemickým látkám v životním prostředí na vývoj nervové soustavy vedl od 80. let 20. století k vývoji testovacích baterií in vivo. Použití testování in vivo je však z mnoha důvodů stále omezené. To spolu s rostoucí potřebou vyhodnotit nebezpečnost stovek pesticidů a tisíců průmyslových chemických látek vedlo k výzvám k vývoji a používání nových metodik přístupu (NAM), které méně nebo vůbec nepoužívají zvířata a jsou účinné a prediktivní.

V rámci projektu semináře OECD/EFSA DNT v roce 2016 byla dosažena shoda, že stávající baterie testů in vitro (IVB) by mohla být okamžitě použita jako první krok screeningu pro stanovení priorit v regulačním kontextu a že je třeba dále pracovat na tom, aby byla mezinárodně přijata pro identifikaci nebezpečnosti. To se stalo základem několika globálních projektů.

V reakci na doporučení tohoto semináře svolala OECD v roce 2017 mezinárodní pracovní skupinu odborníků, aby vypracovala rámec pro interpretaci testování in vitro DNT a případové studie založené na IATA s využitím údajů z baterie in vitro (IVB) DNT.

Cíle zasedání

Cílem semináře je informovat zúčastněné strany o dosaženém pokroku, představit případové studie, v nichž byly DNT NAM použity při regulatorním hodnocení chemických rizik, a definovat, co je potřeba k navržení plánu pro regulatorní použití DNT NAM (konkrétně DNT-IVB) při hodnocení chemických rizik. Seminář je určen zejména evropským manažerům rizik a regulatorním orgánům zapojeným do hodnocení chemických rizik.

Registrace je možná do 15. února 2022.

Návrh programu, další informace a přímý odkaz na registrační formulář najdete ZDE.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021