Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Webinář: Podpora úřadu EFSA malým a středním podnikům do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Webinář: Podpora úřadu EFSA malým a středním podnikům

Vydáno: 17.5.2019
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Webinář se koná 24. května 2019.

Zkušenost úřadu EFSA získaná v posledních letech se žadateli ukazuje, že řada malých a středních podniků (small and medium-sized enterprises, SMEs) čelí problémům při přípravě žádostí. S cílem pomoci těmto subjektům organizuje úřad EFSA dne 24. května 2019 v době od 10:30 do 11:00 hodin cíleně zaměřený webinář.

Protože tyto malé a střední podniky představují výraznou skupinu žadatelů na úrovni EFSA, oddělení žádostí EFSA (Applications Desk) nedávno spustilo pilotní projekt týkající se administrativní kontroly návrhů dokumentace před jejím předložením. Výstupem tohoto projektu je doporučení, aby iniciativy věnované malým a středním podnikům byly jednoduché, snadno přístupné, flexibilní a dosažitelné v jakékoliv fázi procesu žádosti. Proto úřad EFSA spustil nové podpůrné iniciativy zaměřené na žádosti od malých a středních podniků.

Při tomto webináři budou prezentovány následující podpůrné aktivity:

1. Administrativní podpora při přípravě žádosti
2. Monitoring žádostí předložených úřadu EFSA
3. Rychlé zpracování dotazů předložených ze strany malých a středních podniků
4. Úřední registr malých a středních podniků

Webinář je zaměřen na jakýkoliv malý nebo střední podnik, který zamýšlí podat žádost o schválení produktu úřadu EFSA nebo se zájmem o aktivity úřadu EFSA v oblasti regulovaných produktů.

Během tohoto webináře mohou malé a střední podniky předložit návrhy nebo nápady na rozvoj dalších iniciativ a vyjádřit tak svoje specifické požadavky k procesu podávání žádostí o schválení produktů. Navíc, účastníci mohou zaslat otázky k uvedeným čtyřem aktivitám, které zástupci úřadu EFSA zodpoví ústně nebo písemně, bude-li to tak požadováno. Úřad EFSA zajistí rovněž videozáznam webináře dostupný po této akci.

Počet účastníků je omezen na 500 osob.

Další podrobné informace, sdělení pro účastníky apod. najdete na adrese:
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190524

Agenda: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/190524/190524-a.pdf

Registrační formulář: zde

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021