Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Webinář EFSA: Vysoce rizikové rostliny - jak EU hodnotí rizika rostlinných komodit? do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

Webinář EFSA: Vysoce rizikové rostliny - jak EU hodnotí rizika rostlinných komodit?

Vydáno: 11.6.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Termín konání: pátek 26. června 2020, 13:30-14:30 hod.

Sledujte on-line: pátek 26. června 2020, 13:30 - 14:30 hod.

Registrace

Program webináře

Souvislosti

Článek 42 nařízení (EU) 2016/2031 zavedl concept „vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů“, kterými se rozumí „vysoce riziková rostlina“, „vysoce rizikový rostlinný produkt“ nebo „jiný vysoce rizikový předmět“, které pocházejí ze třetí země a nejsou zařazeny na seznam podle článku 40 nebo se na ně v dostatečné míře nevztahují požadavky podle článku 41 ani se na ně nevztahují dočasná opatření podle článku 49 a které na základě předběžného posouzení představují pro území Unie riziko nepřijatelné úrovně z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů. Dočasný seznam Unie byl publikován 18. prosince 2018 a je něm uvedeno 35 rodů a 2 druhy rostlin. Dovoz těchto rostlin do je EU je zakázán.

Organizace třetích zemí zodpovědné za ochranu rostlin mohou požadovat výjimku z uvedeného zákazu, a to na základě poskytnutí technické dokumentace Evropské komisi. Dokumentace představuje podklad pro hodnocení rizik komodity, které provádí EFSA.

Dne 31. října 2018 EFSA zveřejnil technickou zprávu, která definuje požadavky na informace, které musí technická dokumentace obsahovat.

Dva předcházející webináře, 12. února 2019 a 17. října 2019, měly pomoci organizacím třetích zemí zodpovědným za ochranu rostlin při přípravě a zasílání technické dokumentace.

Cílem tohoto webináře je vysvětlit veřejnosti smysl tohoto fytosanitárního opatření a podpořit organizace třetích zemí zodpovědné za ochranu rostlin při dalším zvyšování kvality poskytované dokumentace. Po jednom roce provádění hodnocení rizik vysoce rizikových rostlin získali odborníci EFSA zkušenosti, které by rádi sdíleli s ostatními zainteresovanými.

Webinář je také příspěvkem EFSA k Mezinárodnímu dni zdraví rostlin.

V průběhu webináře budou moci účastníci klást dotazy, které EFSA bude orálně či písemně zodpovídat. Záznam webináře bude zveřejněn.

Z technických důvodů je počet účastníků omezen na 500.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021