Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Watercooler – hygienické a bezpečnostní požadavky do kategorie

Informace pro spotřebitele > Informace pro spotřebitele

Watercooler – hygienické a bezpečnostní požadavky

Vydáno: 28.7.2010
Tisk článku
Výběr z letáku SZÚ – „Pijete vodu z watercooleru?"

Watercooler musí splňovat určité hygienické a bezpečnostní požadavky. Nesmí být zdrojem mikrobiálního nebo jiného znečištění a při jeho používání nesmí docházet k nežádoucím změnám ve složení čepované vody a k ovlivnění jejích senzorických vlastností. Distributor musí mít doklad o tom, že zařízení splňuje hygienické požadavky definované zákonem o ochraně veřejného zdraví, konkrétně vyhláškou o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy (vyhláška č. 127/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb. MZ ČR).

Kvalita vody čepované z watercooleru závisí na řadě faktorů, zejména na:
- kvalitě dodávané balené vody (Balené vody nejsou nikdy sterilní a mají vzhledem k různému složení různou „úživnost“ pro bakterie.)
- kvalitě a druhu použitých konstrukčních materiálů přístroje
- umístění přístroje
- správném návodu k použití
- správném způsobu údržby

Důležité je připomenout riziko tvorby biofilmu, který se může vytvořit na všech plochách, které jsou ve styku s vodou. Pokud se biofilm vytvoří, voda v zařízení může mít zatuchlou až plesnivou příchuť, problémy budou i s mikrobiologickou kvalitou.
Odstraňování biofilmu představuje problém, neboť použití běžných dezinfekčních prostředků nebývá úspěšné a obvykle dojde pouze k zahubení mikroorganismů na povrchu biofilmu.
V podstatě jedinou účinnou metodou k likvidaci biofilmu je mechanické vyčištění. Proto je u watercoolerů kladen veliký důkaz na čistitelnost přístroje.

SZU – leták „Pijete vodu z watercooleru?“, obsah:
- Co to je watercooler?
- Plánujete pořídit si watercooler?
- Co byste měli vědět?
- Jakou vodu do zařízení dáme, takovou si načepujeme?
- Obecné zásady pro umístění, provoz a sanitaci watercoolerů doporučené SZÚ
- Nezapomeňte!

Zdroj:  SZÚ
 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021