Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vzdělávací program Výživa ve výchově ke zdraví a nové pracovní sešity do kategorie

Aktivity ICBP > Zdroje ICBP - Archiv> Aktivity ICBP> Zdroje ICBP - Archiv
Aktuality > Aktuality

Vzdělávací program Výživa ve výchově ke zdraví a nové pracovní sešity

Vydáno: 12.12.2011
Tisk článku
Autor: Mgr. Světluše Bodoková
Nové pracovní sešity pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ jako pomůcka k "Výživě ve výchově ke zdraví".

Uživatelé webové stránky www.viscojis.cz/teens, jejímž prioritním posláním je informační podpora novému výukovému programu VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ, zde od prosince mohou najít novou učební pomůcku, pracovní sešity pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ k jednotlivým kapitolám tohoto programu.
Program Výživa ve výchově ke zdraví vznikl ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 3. lékařské fakulty UK, Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společností pro výživu.

Cílem tohoto programu, který je primárně určen pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ, je nabídnout jim kvalitní podpůrný vzdělávací produkt, který vychází z ověřených informačních zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu.

Program je rozdělen do šesti základních témat:
– Živiny a voda,
– výživová doporučení,
– výživa a nemoci,
– nákazy z potravy a jejich prevence,
– otravy z jídla,
– potraviny a bezpečnost,

a každý pedagog má možnost vybrat si pro svou výuku buď celý program, nebo jeho jednotlivá témata.
Vznik sešitů podpořila myšlenka vytvořit pomůcku, která dá žákům možnost zajímavého způsobu, jak zjistit, co si z probrané látky zapamatovali. Tím, že sešity jsou interaktivní, nabízejí zábavnější a méně stereotypní formu procvičení jednotlivých témat, a v důsledku i lepší motivaci k učení. Žák zde není jen pasivním posluchačem, ale má možnost spoluvytvářet výuku a aktivně se do ní zapojovat. Pracovní sešity obsahují i řadu takových úkolů, kdy student sám musí navrhnout řešení, které je dle jeho názoru nejvhodnější.

Šest pracovních sešitů pro osmé a deváté třídy ZŠ  (každý sešit je věnován jednomu ze základních témat výukového programu) je na webu www.viscojis.cz/teens  uloženo jako aktivní odkaz v hlavním článku titulní stránky webu. Názvy sešitů se shodují s názvy jednotlivých kapitol – tedy např. živiny a voda, výživová doporučení, otravy z jídla apod., stačí kliknout na patřičný odkaz zde a otevře se text toho kterého sešitu.
V roce 2012 se počítá rovněž s tiskovou verzí sešitů, které pak budou distribuovány do těch škol, jež o ně projeví zájem.


Související článek: zde

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021